Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av tvåfasflöden för detoniktillämpningar – version 2.

Modellering av tvåfasflöden för detoniktillämpningar – version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekaterina Fedina, Rasmus Wedberg, Magnus Bergh
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3585--SE)
Nyckelord Tvåfasflöde, erfasflöde, detonik, efterforbränning, DDT
Keywords Two-phase flow, afterburning, deflagration-to-detonation transition, DDT, multi-phase flow
Sammanfattning En kontinuummekanisk tvåfaslösare har identifierats som ett eftertraktat beräkningsredskap som skulle kunna användas inom flera olika områden vid FOI. Viktiga exempel på tillämpningar relaterat till energetiska material, där växelverkan mellan två faser är avgörande för dynamiken i systemet, är ef- terförbränning, termiska initieringsförlopp och acceleration av metallpartiklar. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för dessa fenomen genom att diskutera likheter och skillnader i de styrande ekvationerna, samt att kunna motivera varför en viss typ av metod/lösare är lämplig för en viss tillämpning.
Abstract A continuum-based two-phase model has been identfied as a key component on the computational side for describing phenomena such as deflagration-to-detonation transition, afterburning and acceleration of metal particles. In this report, the goal is to derive a mathematical framework for each of these applications from a general set of governing equations. We also discuss what type of solver that is suitable for this class of problems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182