Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dealing with change: EU and AU responses to the uprising in Tunisia, Egypt and Libya.

Dealing with change: EU and AU responses to the uprising in Tunisia, Egypt and Libya. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mikael Eriksson, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-01-29
Rapportnummer: (FOI-R--3589--SE)
Nyckelord Afrika, afrikansk säkerhet, Tunisien, Egypten, Libyen, arabiska revolter, Arabiska Våren, Europeiska Unionen, EU, Afrikanska Unionen, AU, säkerhet, partnerskap
Keywords Africa, African security, Tunisia, Egypt, Libya, Arab revolts, Arab Spring, European Union, EU, African Union, AU, Security, Partnership
Sammanfattning Upproren som svepte över Nordafrika och Mellanöstern från slutet av 2010 innebar betydande förändringar både internationellt och regionalt. Denna rapport tittar på den Europeiska Unionens (EU:s) och den Afrikanska Unionens (AU:s) reaktion och svar på de folkliga upproren i Tunisien, Egypten och Libyen. Studien framhåller några av de huvudsakliga ämnen som tagits upp i nutida litteratur och i intervjuer. Hur, om alls, har relationerna mellan organisationerna och de nordafrikanska länderna förändrats? Vilka instrument valde EU och AU att använda, och var dessa verktyg lämpliga? Analysen överväger eventuella lärdomar för de två organisationernas framtida relationer med Tunisien, Egypten och Libyen, och med avseende på EU:s och AU:s förmåga att i framtiden möta liknande politiska utmaningar. Studien avslutas med en lista med rekommendationer för hur EU och AU skulle kunna anpassa sina strategier och program.
Abstract The wave of uprisings that swept North Africa and the Middle East at the end of 2010 changed the international and regional landscape. This report looks at the responses of the European Union (EU) and the African Union (AU) to the popular revolts in Tunisia, Egypt and Libya. The study highlights some of the key issues raised in the contemporary literature and in interviews. How, if at all, have relations between the two organisations and the three North African countries changed? Which instruments did the EU and the AU use, and were these tools appropriate? The analysis considers whether there are any lessons to be drawn for the two organisations in their future relations with Tunisia, Egypt and Libya, and with regard to their ability to respond to political challenges similar to those that arose in North Africa. The study concludes with a list of recommendations for the EU and the AU on how to fine-tune their policies and programmes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182