Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verktyg för miljöanpassning av försvarmateriel i dess livscykel.

Verktyg för miljöanpassning av försvarmateriel i dess livscykel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Joakim Hägvall
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-20
Rapportnummer: (FOI-R--3608--SE)
Nyckelord LCA, LCC, Miljö, Värderingsmetoder, verktyg, försvarsmateriel
Keywords LCA, LCC, Environment, Impact assessment, tools, defense material
Sammanfattning Detta är en slutrapport för projektet " Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i ett Livscykel perspektiv". Projektet har försökt kombinera LCA (LivsCykel Analys) och LCC (Life Cycle Costings) i LCC-verktyget CATLOC. I CATLOC har en miljömodul konstruerats där LCA-data viktas med hjälp av ett monetärt värderingsset. Som en del av projektet har dessutom detta viktningsset vidareutvecklats. Både LCA och LCC tar hänsyn till samtliga faser i en produkts livscykel och är därför väl lämpade för att kombineras. Genom att göra en kostnadsviktning av resultaten från LCA blir det möjligt att jämföra olika alternativa produkter i en upphandling mellan varandra då den samlade miljöeffekten visas i en enhet. Det blir också möjligt att jämföra miljöeffekten med de konventionella kostnaderna.
Abstract This report is the final report of the project " A tool for environemntal impact assessment of defense materiel in a life cycle perspective." The project has sought to combine LCA (Life Cycle Analysis) and LCC (Life Cycle Cost Hastings) in the LCC tool CATLOC. An environmental module has been constructed in CATLOC where LCA data are weighted by means of a monetary weighting set. Within the scope of this project this weighting set has been developed further. Both LCA and LCC take into account all phases of a product's life cycle, and are therefore well suited to be combined. By making a cost weighting of the outcome from LCA it is possible to make a comparison of the environmental impact from different alternative products at procurement. It is also possible to make a comparison between the weighted environmental impact and the conventional cost.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182