Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Risk för splitterskador vid vapeninsats med JAS 39 - Splitterisk GPB Mk82, Mk 83, Mk84 samt SDB (GBU39).

Risk för splitterskador vid vapeninsats med JAS 39 - Splitterisk GPB Mk82, Mk 83, Mk84 samt SDB (GBU39). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staffan Harling
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3615--SE)
Nyckelord Risk, splitter, undanmanöver
Keywords Risk, fragments, evasive manouvre
Sammanfattning Rapporten analyserar risken för att JAS 39 träffas av bombsplitter vid planfällning på låg höjd av bomber av typerna Mk82, Mk83 och Mk84 samt SDB (GBU39). Bombernas flygbanor och nedslagsdata som funktion av fällningshöjden har beräknats liksom deras splitteregenskaper. Risken för att flygbanan skär splitterzonerna har analyserats. Avslutningsvis har erforderlig undanmanöver för att undgå splitterträff beräknats. Risken för splitterträff kraftigt med minskande fällningshöjd. Detta gäller för samtliga bomber i Mk80-serien. SDB kan fällas på stort avstånd från målet även på låg höjd med hög precision i målpunkten tack vare GPS-styrning, vilket minskar risken för splitterträff.
Abstract The risk of been hit by fragments from a detonating warhead deployed from JAS 39 has been estimated. The studied bombs are the GPB Mk82, Mk83 and Mk84 and the SDB (GBU39).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182