Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rikoschettförsök finkaliberammunition. Lägesrapport 2012.

 Rikoschettförsök finkaliberammunition. Lägesrapport 2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Henrik Lindqvist, Melker Skoglund, Urban Widing, Roger Berglund, Tobias Carlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3616--SE)
Nyckelord riskområden, rikoschett, rikoschettförsök, finkaliberammunition
Keywords Weapon danger areas, WDA, Ricochet, Small calibre projectiles
Sammanfattning Denna lägesrapport redovisar verksamhet genomförd under 2012 inom projektet Rikoschettförsök finkaliberammunition. Rapporten fokuserar på de rikoschettförsök som utförts vid FOI Grindsjön samt vid Älvdalens skjutfält och det beräkningsprogram som utvecklas för att kunna estimera banlängder och nedslagspunkter för en rikoschetterande projektil. Målet med försöksverksamheten är att ta fram ett spårbart underlag för riskområdesbedömning enligt SäkI för finkalibrig ammunition. I försöken som redovisas här studerades fyra olika projektiler i kaliber 5,56 mm vid anslag på 50 m och 100 m skjutavstånd mot fem olika material och varierande anslagsvinklar. Resultaten från rikoschettförsöken genererade information om rikoschetthastighet (vR), rikoschettvinklar (aR) och den ballistiska banan efter rikoschetten. Resultaten har samlats i en databas för rikoschettbeteendet hos olika projektiler i olika målmiljöer. Försöken visar att rikoschett-banlängden varierar stort för olika projektilsorter givet ett mål. Banlängden varierar även stort för de olika målmaterialen och anslagsvinklarna. Den längsta rikoschettlängden erhölls för en blyfri projektil vid anslag mot betong i 5°.
Abstract This status report describes the activities performed by FOI within the project "Ricochet tests of small arms ammunition" during 2012. Primary focus has been on the ricochet trials conducted at FOI Grindsjön and at Älvdalen test range as well as a computer program that has been developed for estimation of ballistic trajectories of ricochets. The aim of the ricochet trials is to develop a data set of traceable ricochet parameters describing the ricochet behaviour in various shooting range environments. The parameters studied in the series of trials conducted were four types of 5.56 mm ammunition impacting five different target materials at a number of impact angles from a shooting range of 50 m or 100 m. The resulting ricochet velocity, ricochet angles and projectile trajectory after ricochet were collected for the different combinations of projectiles, targets and angles. All results are stored in the FOI database for ricochet parameters for future analysis. The results showed that the ricochet trajectories varied significantly between different projectiles. Ballistic trajectories were also dependent on the target material and impact angle. The longest ricochet trajectory was measured for a lead-free double steel core projectile impacting concrete at 5°.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182