Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

F-REX 2.0 Software Architecture Description.

F-REX 2.0 Software Architecture Description. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Litsegård
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3624--SE)
Nyckelord Arkitektur, F-REX, IT-säkerhet, Rekonstruktion, Utforskning
Keywords Architecture, F-REX, Cyber Security, Reconstruction, Exploration
Sammanfattning Förkortningen F-REX står för FOI Reconstruction and Exploration och är en kombination av processer, metoder och verktyg för återskapandet och utforskandet av data som härstammar från övningar och insatser. Utforskandet av de data som genereras under dessa övningar sker med verktyget F-REX Studio, som kan visa data från många olika källor, och presentera dem i vyer, specialiserade på att visa datasettet ur ett särskilt perspektiv. F-REX Studio är kärnan i det ramverk, F-REX Framework, vars arkitektur detta dokument sammanfattar. Utvecklingen av F-REX är ett ständigt pågående arbete, vilket innebär att detta dokument kontinuerligt förändras, för att hålla den i fas med den kod-bas som utgör systemet.
Abstract The abbreviation F-REX stands for FOI Reconstruction and Exploration, which is a combination of processes, methods and tools for the reconstruction and exploration of data derived from exercises and operations. Exploration of the data generated during these exercises, is done with the tool F-REX Studio, which can display data from many different sources and present them in views, specialized in showing the dataset from a particular perspective. F-REX Studio is the core of the framework, F-REX Framework, whose architecture this document summarizes. The development of F-REX is a constant work in progress, which means that this document is constantly changing, to keep it in sync with the code-base that represents the system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182