Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att värdera operativ förmåga i styrning av Försvarsmakten.

Att värdera operativ förmåga i styrning av Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Tavemark
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-26
Rapportnummer: (FOI-R--3632--SE)
Nyckelord operativ, förmåga, Försvarsmakten, värdering, styrning, mål- och, resultatstyrning
Keywords Defense capability, operational capability, Swedish Armed Forces, evaluation, management by objectives and results
Sammanfattning Mål- och resultatstyrning är en styrform som infördes i Försvarsmakten 1991 och fr.o.m. försvarsbeslutet 1996 uttrycks målen utifrån Försvarsmaktens uppgifter. Försvarsmaktens redovisning av operativ förmåga i årsredovisningen återkopplar det militära maktmedlets funktion till regeringen. Redovisningen svarar på frågan om vi har rätt utformad försvarsmakt, som kan lösa de uppgifter som regeringen ger den. En bedömning av måluppfyllelse är en förutsättning för att mål- och resultatstyrning ska kunna fungera som styrinstrument. Nya krav på myndigheternas årsredovisning innebär att Försvarsmakten själv måste avgöra hur man redovisar att man uppfyller de krav som ställs i instruktion, regleringsbrev och andra beslut, om inte regeringen beslutat annat. Redovisningen ska ske under beaktande av bl.a. rättvisande bild, begriplighet och transparens samt innehålla det regeringen behöver veta för sin styrning. I föreliggande rapport föreslås en metod för att bedöma Försvarsmaktens operativa förmåga. Krigsförbanden är utgångspunkten för värderingen. Personal, materiel och anläggningar kan kontrolleras fysiskt. Insatser och övningar kan följas, dokumenteras och utvärderas. Operativa planer är svårare att följa upp. M.h.a. krigsspel kan man bedöma hur väl uppgifterna kan lösas och i vilken grad de uppsatta målen nås.
Abstract Under the Swedish constitution the government proposes policy, objectives and desired results which are then approved by parliament. Responsibility for achieving these objectives is delegated to executive agencies in the form of an annual Letter of Regulation for each agency, which define what objectives and results each agency is required to achieve. The tasks necessary to reach these objectives are then defined and carried out by executive agencies. The Swedish government uses management by objectives and results to direct the Swedish Armed Forces (SwAF), as it does with all government agencies. One part of this management concerns SwAF tasks, e.g. defending the country against armed aggression, and how the SwAF accomplishes these tasks. This report proposes a method to assess the operational capability of the SwAF. Operations, exercises, inspections and operational plans are suggested as the basis for an evaluation of operational capability. The assessment process begins at the unit level, where personnel, equipment and facilities can be physically checked. Operations and exercises can be assessed using monitoring, documentation and evaluation. Operational plans are more difficult to assess, but can be assessed using war games. Together these assessments can contribute to an overall evaluation of the SwAF operational capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182