Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledning av Logistik & Comprehensive Approach.

Ledning av Logistik & Comprehensive Approach.     Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Schröder, Elvira Kaneberg
Ort: Stockholm
Sidor: 101
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--3639--SE)
Nyckelord Logistik, insatslogistik, logistikledning, comprehensive approach, allomfattande ansats, logistiksamverkan, humanitär logistik, civil samverkan, grön logistik, myndighetssamverkan, humanitära insatser
Keywords Logistics, multinational logistics, comprehensive approach, humanitarian logistics, green logistics
Sammanfattning Denna studie har genomförts inom projektet Ledning av logistik, en studie inom ramen för FoT Logistik med avsikt att bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens internationella logistikverksamhet på lång sikt. I denna rapport undersöks på vilket sätt en Allomfattande ansats s.k. Comprehensive Approach kan påverka logistiken vid en internationell insats. I studien anges vilket inflytande en Comprehensive Approach i en internationell insats har eller bör ha på planeringen av insatslogistiken samt på vilka sätt ledningen av insatslogistik i Försvarsmakten kan utvecklas i linje med Comprehensive Approach. I rapporten diskuteras en allomfattande ledning av internationell insatslogistik med avseende på samverkan med myndigheter, humanitära aktörer, andra civila aktörer och leverantörer samt den internationella insatslogistikens miljöpåverkan på lång och kort sikt. I projekt ledning av logistik finns en målsättning att sprida och dela kunskap i organisationen. Under 2012 genomfördes i detta syfte en workshop session hos FOI med externa föreläsare och kunskapsutbyte mellan deltagare som speglas i denna rapport.
Abstract This study has been conducted as part of a project at the Swedish Defence Research agency regarding the long term development of international strategic and operational logistics. In this report the concept of Comprehensive Approach is studied focusing on its effects on the multinational logistics carried out within the mission. The study aims to establish the impact a Comprehensive Approach has or should have in the planning phase of an operation and how the Swedish Armed Forces may adapt their logistics function in order to act in line with the Comprehensive Approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182