Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspekter på On-Orbit Servicing.

Aspekter på On-Orbit Servicing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eva Bernhardsdotter
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-25
Rapportnummer: (FOI-R--3640--SE)
Nyckelord rymd, on-orbit servicing, rymdrätt, satellit, rustningskontroll, antisatellitvapen, underhåll i bana
Keywords space, on-orbit servicing, space law, satellite, arms control, antisatellite weapon
Sammanfattning On-orbit servicing, eller underhåll i bana, är ett prioriterat område inom såväl civila som militära rymdprogram och för kommersiella rymdaktörer. Med onorbit servicing följer ett flertal implikationer gällande exempelvis reglering, tolkning av lagstiftning, ansvarskyldighet och säkerhetspolitik. I det här fallet har teknologin bakom on-orbit servicing gått om diplomatin och rymdlagstiftningen då det är oklart hur sådana aktiviteter i rymden skall hanteras. Av särskilt intresse är kopplingen mellan teknologins residuala förmåga som antisatellitvapen och rustningskontroll i rymden. I denna rapport ges en beskrivning av dels konceptet on-orbit servicing, dels olika relevanta aspekter på sådana typer av aktiviteter. Vidare ges i rapporten ett sammandrag från konferensen om on-orbit servicing som anordnades av den amerikanska försvarsmyndigheten DARPA 2012.
Abstract On-orbit servicing represents a capability driven by government agencies as well as commercial actors in space. The capability to service satellites in orbit carries implications when it comes to regulation, space law, liability and national security concerns. It seems that the technology that enables on-orbit servicing has outpaced diplomacy and space law as the way to manage these activities in space is obscure. In particular, the residual capability as an antisatellite weapon renders on-orbit servicing technology a subject matter for arms control in space. The purpose of this report is to describe the features of on-orbit servicing and to outline the various aspects of this. In addition, an account of the DARPA conference on on-orbit servicing in 2012 is provided.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182