Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Drönarkriget i Pakistan - säkerhetspolitiska konsekvenser.

Drönarkriget i Pakistan - säkerhetspolitiska konsekvenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Samuel Bergenwall
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-11
Rapportnummer: (FOI-R--3643--SE)
Sammanfattning Användningen av fjärrstyrda förarlösa flygfarkoster, s k drönare, för targeted killings har ökat kraftigt i Pakistan. Detta till följd av snabb teknikutveckling, drönarnas förmodade precision och kostnadseffektivitet samt fördelen att slippa sätta egna soldaters liv på spel i en konfliktzon. Sedan 2004 har USA genom CIA verkställt runt 350 drönarattacker i Pakistan - de allra flesta under Obamaadministrationen. Under Obamas presidentskap har drönarattackerna mer än femdubblats jämfört med Bushs tid vid makten. Sedan hösten 2008 då användingen av drönare trappades upp har i snitt en till två attacker genomförts varje vecka i Pakistan, majoriteten i Norra Waziristan, nära gränsen till Afghanistan. Syftet är att besegra al-Qaida, försvaga talibanrörelsen och stabilisera Afghanistan och Pakistan. Antal targeted killings med drönare i Pakistan har sedan 2010 gradvis minskat; under 2012 genomfördes knappt en drönarattack i veckan. Dödsoffren uppskattas till minst 2 350, varav ett betydande antal civila - hur många är dock omtvistat, men troligen åtminstone ett par hundra. Andelen bekräftade civila dödsoffer per år verkar dock sjunka. USA anklagas allt oftare för att bryta mot internationell rätt - både avseende våldsutövningens legalitet och krigets lagar. Dussintals högt uppsatta ledare för militanta rörelser (al-Qaida, TTP, IMU, Haqqani-nätverket m fl) har avrättats med hjälp av drönare. al-Qaidas möjligheter att operera från Pakistan har därmed minskat. Huruvida al-Qaida som rörelse eller idé försvagats globalt till följd av drönarprogrammet är dock tveksamt. Andra lokalt rotade militanta gruppers förmågor har inte påverkats nämnvärt av USA:s targeted killings. Drönarattackerna kan istället visa sig vara kontraproduktiva genom att indirekt bidra till radikalisering och rekrytering till väpnade grupper. Det frekventa användandet av drönarattacker har sannolikt bidragit till att öka anti-amerikanismen i Pakistan. Trots det digra amerikanska biståndet betraktar tre av fyra pakistanier USA som fiende. Över 80 % av landets befolkning motsätter sig helt att drönarattacker används i Pakistan, enligt en undersökning av PEW. Operationerna med drönare, som idag genomförs i strid med den pakistanska regeringens uttryckliga vilja, har bidragit till att öka spänningarna mellan USA och Pakistan. Regering, parlament såväl som oppositionspartier kräver att attackerna upphör. Den pakistanska administrationens tidigare nära samarbete med och tysta stöd till USA - både vad gäller drönaroperationer och militärkampanjer mot den inhemska talibanrörelsen - har försvagat regeringen opinionsmässigt. Det minskade folkliga stödet för president Zardari och den sittande regeringen skulle kunna resultera i maktskifte i Pakistan vid parlamentsvalet 2013. Den f d cricketstjärnan Imran Khan har på kort tid blivit en av Pakistans populäraste politiker - bl a genom att kritisera vad han menar är regeringens
Abstract The use of armed Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), so called drones, for targeted killings has grown rapidly in the past five years. This is due to among other things technological developments, the supposed precision and cost efficiency of drones as well as the advantage for states not to have to put soldiers at risk in a conflict zone. With the drone program in Pakistan, the US has for the first time used drones on a large scale. The purpose has been to defeat al-Qaeda, weaken the Taliban movement and stabilize Afghanistan and Pakistan. Since 2004 more than 350 drone attacks have been carried out in Pakistan. The death toll is estimated to be at least 2,400, including a significant number of civilians. During the Obama administration drone attacks have increased more than fivefold in comparison with the Bush years. The US is accused of breaking international law, both when it comes to the legitimacy of violence as well as the laws of war. Dozens of leaders of armed groups (al-Qaeda, TTP, IMU, the Haqqani network) have been killed. The ability of al-Qaeda to operate from Pakistan has decreased significantly. Whether al-Qaeda as a transnational movement or idea has been weakened because of the drone attacks is uncertain. The capabilities of militant groups with local roots have, however, not been weakened by the targeted killings. The drone attacks can instead prove to be counter-productive and result in increased radicalization and recruitment to armed groups. The frequent use of drones has likely contributed to growing anti-Americanism in Pakistan. In spite of large sums of foreign aid provided to the country, three out of four Pakistanis regard the US as an enemy. More than 80 % of the population oppose that drones are used in Pakistan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182