Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Provning av startraketmotor m60 till målrobot 06.

Provning av startraketmotor m60 till målrobot 06. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elisabeth Bemm, Lars-Göran Hellgren, Mats Johnsson, Marja-Liisa Pettersson, Åke Pettersson, Marita Sjöblom, Isak Sommarström
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-05
Rapportnummer: (FOI-R--3645--SE)
Nyckelord M60, RB27, statuskontroll, provning
Keywords M60, RB27, surveillance study
Sammanfattning Det har genomförts provning av 2 st. startraketmotor M60 för bedömning av dess funktion och dess säkerhet vid hantering. Den ena motorn provbrändes statiskt medan den andra motorn togs isär för mekaniska och kemiska analyser av explosivämnena. Resultaten från aktuell statuskontroll har jämförts med motsvarande provningsresultat från tidigare provningar som genomförts vid FOI. Det finns inga avvikande provningsresultat som tyder på att motorns funktion eller hanteringssäkerhet allvarligt har försämrats sedan föregående provningar.
Abstract A surveillance study of 2 booster motors M60 has been performed. The impact of ageing on function and safety for handling has been evaluated. One of the motors was subjected to static firing while the other motor was dismantled for chemical and mechanical analyses of the explosives. The results from this study have been compared to corresponding results from earlier studies performed at FOI. There are no deviating results indicating that the function or safety for handling of the motors has been severely degrading compared to earlier surveillance studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182