Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europas försvar och säkerhet i en ny tid. Ökat ansvar och krympande resurser.

Europas försvar och säkerhet i en ny tid. Ökat ansvar och krympande resurser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Forsström, Anna Sundberg, Mike Winnerstig
Ort: Stockholm
Sidor: 109
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-03-22
Rapportnummer: (FOI-R--3647--SE)
Nyckelord Europa, EU, GSFP, NATO, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA, transatlantiska länken, försvarsbudget, försvarsreformer
Keywords Europe, EU, CSDP, NATO, Great Britain, Germany, France, USA, transatlantic relations, defence budget, defence reform
Sammanfattning I ett försvarspolitiskt perspektiv kännetecknas utvecklingen i Europa idag av flera kännbara förändringar: USA:s ombalansering från Europa till Asien, förmågebrister, minskande försvarsbudgetar samt pågående försvarsreformer. Dessa kan, var och en för sig, få allvarliga konsekvenser. Vad som gör läget särskilt svårt just nu är emellertid att förändringarna sker parallellt, vilket riskerar att förstärka effekterna av dem. Klart står att det handlar om reella utmaningar för den transatlantiska relationen men också för EU, NATO och de enskilda staterna. Det talas å ena sidan om att EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) går på tomgång, å andra sidan om NATO:s osäkra framtid efter Afghanistan, med ett mindre engagerat USA. I denna rapport analyseras möjliga konsekvenser av dels genomförda eller aviserade försvarsbudgetnedskärningar och försvarsreformer i Europa och USA, dels av USA:s ombalansering från Europa till Asien. Studien belyser särskilt hur den transatlantiska länken och Europas säkerhetspolitiska roll påverkas. Författarna konstaterar att ingenting idag tyder på att försvarsbudgetarna i Europa kommer att öka i syfte att stärka resurser och förmågor, vilket innebär att Europa, åtminstone på sikt, måste göra lika mycket med krympande resurser och förmågor eller göra tydligare prioriteringar. Men frågan är om det räcker? Även om USA:s ombalansering mot Asien inte förändrar förutsättningarna för kollektivt försvar inom Europa så torde den ändå innebära att Europa måste ta ett större ansvar för internationell krishantering.
Abstract From a defence policy perspective, Europe faces several challenges: capability gaps, the US pivot from Europe to Asia, defence budget cuts and defence reforms. What makes the situation particularly difficult is that these challenging developments take place at the same time, therefore possibly increasing their impact. Without doubt these challenges will put the transatlantic relationship, the EU and NATO to the test. Today, the EU is often described as an organization that has ground to a halt and NATO as an organisation with an uncertain future after Afghanistan. In this report the authors analyses what impact the defence budget cuts and the defence reforms in Europe as well as the US pivot might have on the transatlantic relationship and on Europe's role on the international stage. The authors conclude that nothing implies that European defence budgets will increase in order to fill capability gaps. Moreover, even though the US pivot might not change the issue of collective defence in Europe it will put pressure on Europe to assume greater responsibility for international crisis management. Hence, Europe will have to do more with less.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182