Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intervjustudie om JDARTS relevans för Försvarsmaktens planering.

Intervjustudie om JDARTS relevans för Försvarsmaktens planering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Haraldsson
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-18
Rapportnummer: (FOI-R--3657--SE)
Nyckelord JDARTS, modellbaserad förmågeplanering, beslutsstöd, försvarsplanering, försvarsmaktsplanering, perspektivstudier, modellbaserad utveckling, planering
Keywords JDARTS, model based capability planning, decision support, defence planning, planning
Sammanfattning Planering av hur Försvarsmakten ska utvecklas gentemot förändringar i Sverige och omvärlden är en komplex verksamhet uppdelad på flera sektioner inom Högkvarteret. Det finns en önskan inom denna verksamhet att uppnå en tydligare spårbarhet inom och mellan olika planeringsanalyser, samt att möjliggörare kommunikation mellan olika sektioner. Ett sätt för att uppnå detta är att nyttja mer enhetligt strukturerade processer genom användingen av datorbaserade verktygsstöd för planeringsprocesserna. Ett exempel på ett sådant verktyg är JDARTS, vilket stödjer en förmågebaserad planeringsprocess. För att utvärdera Försvarsmaktens behov av stödverktyg för planering har en intervjustudie genomförts med fyra operationsanalytiker inom Försvarsplanering, Perspektivstudier, Förmågeinriktning och Försvarsmaktsplanering. Respondenterna fick efter en övergripande beskrivning av JDARTS reflektera över hur verktyget berör vederbörandes område. Verktygs beskrivningen byggde enbart på dokumentation då det ej varit möjlighet att prova verktyget. Intervjustudien tyder på potentiella möjligheter med JDARTS i form av en ökad struktur, spårbarhet och tydlighet för vilka förmågor som specifika försvars-strukturer har. Det krävs dock att JDARTS prövas i verksamheten för att säkert kunna värdera om dessa nyttor verkligen uppnås och om stödet är användbart för Försvarsmakten. JDARTS kräver ett omfattande grundarbete för att skapa relevant informationstunderlag, grunddata, att basera analyser på. Dessutom förväntas det vara ett stort åtagande att upprätthålla relevant och aktuell grunddata varför en gemensam satsning av flera sektioner skulle krävas. En gemensam satsning är också nödvändig för att JDARTS ska leda till förbättrad kommunikation mellan olika sektioner involverade i planeringen genom att bli en gemensam plattform.
Abstract The Swedish Armed Forces use several different planning processes to prepare for both national and international changes. The complexity of the planning and the amount of people involved has led to the usage of different terminology and processes. This has had a negative impact on the traceability of planning analysis both within and between sections, as well as the communication between sections. There is thus an appeal of computer-based support systems that could systemize and structure the planning process improving the traceability and communication. An example of such a tool is JDARTS, which is a capability-based planning tool used by Nato. The objective of this report is to present an interview study that explores the relevance of JDARTS for the Swedish Armed Forces. During the interview study, JDARTS was presented to four respondents, representing four different planning processes. During the presentation of the tool, the respondents were asked of the tool's relevance in regards to their own domain. The respondents' knowledge of JDARTS was limited to a brief presentation and there was no possibility of testing the tool. This report indicates a potential of JDARTS to increase structure and traceability in the planning process. The tool will however require a large amount of work to create and restructure needed information, as well as the work of keeping this information up to date. This task would need to include the collaboration of several units involved in planning. This collaboration, using the same tool, is also central to facilitate better communication and understanding between different processes of planning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182