Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Information operations on the internet - A catalog of modi operandi.

Information operations on the internet - A catalog of modi operandi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulrik Franke
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-15
Rapportnummer: (FOI-R--3658--SE)
Nyckelord Internet, informationsoperationer, psykologiska operationer, propaganda, falska gräsrotskampanjer, internet-strumpdockor
Keywords Internet, information operations, psychological operations, propaganda, astroturfing, sock puppetry
Sammanfattning Modern informations- och kommunikationsteknik erbjuder nya sätt att målsöka och påverka den allmänna opinionen. Sociala nätverk som Facebook, mikrobloggar som Twitter, videotjänster som YouTube och sökmotorer som Google möjliggör var och en sina sätt att styra hur utvalda individer uppfattar informationsmiljön. Därmed påverkas deras vilja, förståelse och förmåga. Den här rapporten innehåller en katalog av internetbaserade tekniker för informationsoperationer, baserad på en genomgång av vetenskaplig litteratur, nyhetsrapportering och offentliga upphandlingar. Teknikerna är kategoriserade enligt svensk och Nato-doktrin för informationsoperationer. Målsättningen är inte att diskutera tekniska detaljer, utan att informera beslutsfattare om de nya möjligheterna för en motståndare att styra informationsmiljön. Även om många aktörer kan använda internet i propagandasyfte fokuserar rapporten på de modi operandi som är tillgängliga för statsaktörer. Utöver själva katalogen identifierar rapporten även några strategiska implikationer av informationsoperationer på internet, såsom utökad räckvidd, oavsiktliga konsekvenser, problem i militär operativ planering och möjligheterna att vilseleda automatiska verktyg för så kallad buzz monitoring.
Abstract The advent of modern ICT offers new means by which to target and influence public opinion. Social networks like Facebook, microblogs like Twitter, video services like YouTube and search engines like Google all offer particular means to shape the information environment as perceived by targeted sets of individuals, thus influencing their will, affecting their understanding and impacting their capabilities. This report offers a catalog of available Internet techniques for information operations based on a review of scientific literature, media reporting, and government tenders. The techniques are categorized according to Swedish and NATO information operations doctrine. The aim is not to discuss the technical aspects in detail, but rather to inform policy makers of the new possibilities for adversarial shaping of the information environment. While many actors can use the Internet for propaganda, the focus of the report is on modi operandi available to state actors. Apart from the catalog itself, the report also identifies some strategic implications of information operations on the Internet, including increased range, unintended consequences, the difficulties of military operational planning and the prospects for deception of automated buzz monitoring tools.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182