Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Computational Study of Unsteady Gun Tube Flows.

A Computational Study of Unsteady Gun Tube Flows. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christer Fureby, Carl Troeng
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-05-17
Rapportnummer: (FOI-R--3663--SE)
Nyckelord eldrör, projektil, innerballistik, storvirvelsimulering
Keywords gun tube, projectile, interior ballistics, large eddy simulation
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar en numerisk studie av strömningen i ett eldrör utnyttjande en Large Eddy Simulation (LES) modell tillsammans med en 'deformation and regeneration' teknik för hantering av projektilens rörelse. En generisk, och enkel, eldrörskonfiguration utan räffling och flamdämpare, har använts för att demonstrera denna teknik. Förutom att använda 'deformation and regeneration' tekniken, har adaptiv nätförfining också användas för att förbättra den rumsliga upplösningen mellan stötvågen och eldröret. En analys av simuleringsresultaten visar att en stötvåg, driven av projektilen, fortplantas genom eldröret precis framför projektilen. När stötvågen lämnar eldröret, expanderar den i alla riktningar och följs av en jetstråle av heta gaser. Deras utströmning genom eldrörets mynning resulterar sedan i att en toridformad virvel bildas vid eldrörets mynning. Efter det förflyttar projektilen sig själv vidare under det att den samverkar med de heta gaserna som strömmar ur eldröret samt den föregående stötvågen.
Abstract This report summarize a computational study of unsteady gun tube flows based on a Large Eddy Simulation (LES) model coupled with a deformation and regeneration technique for handling the motion of the projectile. A generic, and rather simple, gun tube configuration, without rifling and muzzle brake, has been used to demonstrate this approach. In addition to using the deformation and regeneration technique, semiadaptive grid refinement is also used to improve the spatial resolution between the precursor bow shock and the gun tube. From the simulation results some analysis is presented regarding the flow within the gun tube and just outside the muzzle. A precursor shock wave driven by the projectile propagates through the gun tube and ahead of the projectile that acts like a piston. When the precursor shock wave discharges from the open end, the first blast develops, which results in shock-wave diffraction with an associated initiation of a vortex ring and a jet flow. Later, the projectile itself moves out and away from the gun tube and interacts with the diffracting shock system and the jet flow. Meanwhile, the high-pressure high-temperature propellant gas behind the projectile expands out of the shock tube and the second blast develops.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182