Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarmanual för beräkningsprogrammet IPO_FOI.

Användarmanual för beräkningsprogrammet IPO_FOI. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Rahm, Magnus Gustafsson
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-07-04
Rapportnummer: (FOI-R--3672--SE)
Nyckelord IPO, iterativ fysikalisk optik, EM-beräkningar, radarmålarea
Keywords IPO, Iterativ Physical Optics, IPO, EM-computations, Radar cross section
Sammanfattning Denna rapport är en användarhandledning för beräkningsprogrammet IPO_FOI som m.h.a. iterativ fysikalisk optik (IPO) beräknar det spridda elektromagnetiska fältet från ett eller flera metalliska objekt.
Abstract This report is a users guide for the electromagnetic computation program IPO_FOI which is based on Iterative Physical Optics ( IPO ) for computation of the scattered electromagnetic field from one, or several, metallic objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182