Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsbevakning av Multifunktionella Gruppantennsystem.

Omvärldsbevakning av Multifunktionella Gruppantennsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andreas Gustafsson, Anders Nelander, Per Grahn, Lars Pettersson
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-26
Rapportnummer: (FOI-R--3681--SE)
Nyckelord Multifunktion, Gruppantenner, AESA, PESA, SAR, MEMS, Resurshantering.
Keywords Multifunction, Phased array antennas, AESA, PESA, SAR, MEMS, Sensor, management.
Sammanfattning Intresset för system som kan utföra mer än en uppgift växer i takt med teknikutvecklingen inom mjuk- och hårdvaruområdet. Utvecklingen innebär nya möjligheter att utforma och realisera system där vi ser fördelar som flexibilitet och multifunktionalitet. Ett och samma system kan exempelvis växla mellan att operera vid olika frekvensområden, bandbredder och effektnivåer samt utföra flera olika radarfunktioner och fungera som kommunikationslänk. I många fall realiseras flexibla systemlösningar med gruppantenner, där flera enskilda antennelement fungerar som en stor antenn. Genom att styra fasgången för varje enskilt antennelement kan antennens lobriktning styras till önskad riktning, vilket ger en stor flexibilitet, men innebär även att det inte längre behövs mekaniska delar för rotering av antennen vilka både är kostnads och underhållskrävande. Multifunktionssystem vi identifierat i studien innefattar kombinerat flygtrafikledning och väderradarsystemet MPAR i USA, det marina systemet IM400 från Thales i Nederländerna som utvecklat en integrerad mast, "the integrated modular mast", där E/O- och radarsensorer för flera olika frekvensband och samt kommunikationsfunktioner ingår. Inom rymdområdet finns gruppantennbaserade SAR-satellitsystem baserad på fasstyrd gruppantennteknik med analog lobformning och kommande generations digital lobformning. Sensorstyrnings och sensorhanteringens implementeringstekniker har principiellt inte ändrats så mycket på senare tid. Det främsta som hänt är att den teoretiska förståelsen för problemområdet ökat, liksom vår förmåga att hantera komplexa programsystem. På radararkitektursidan PESA visas större intresse då tillgången till lågförlustiga fasskiftare genom att MEMS-tekniken prestandamässigt börjar bli en mogen teknik.
Abstract Along with the progress within the software and hardware area there is a growing interest in systems that can perform more than one task. The progress opens up new possibilities for realization of systems including flexibility and multifunctionality. One single system could, for example, operate in several frequency bands, at varying bandwidths and power levels. It could also operate different radar functions and act as a communication link. Often flexible and multifunctional systems are realized by phased array antennas, where several individual antenna elements cooperate and acts as one large antenna. By individual phase steering of each antenna element the large antenna beam direction can be chosen to the wanted direction, which gives flexibility. There will also be no need for mechanical parts for rotating the antenna, which cost both money and high maintenance. Multifunction system we have identified in the study include the combined aircraft and weather surveillance MPAR from the USA and the naval system IM400 from Thales in the Netherlands who developed an integrated mast, where E/O and radar sensors are integrated together with communication links. Within the area of spaced based systems there are SAR-based satellite systems based on phased array antenna technology. Operating systems today use mostly analog beam steering, but coming systems will be based on digital beamforming. The sensor management has in principle not changed much lately. The most significant improvements are on the theoretical side where the understanding of the problem has increased as well as our ability to deal with complex systems. In the area of radar architectures, the PESA architecture has been paid a lot of attention to, since low-loss phase shifters are starting to be available by the development of RFMEMS

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182