Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatic Differentiation applied to Edge in NFFP5 project MADEF.

Automatic Differentiation applied to Edge in NFFP5 project MADEF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olivier Amoignon
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-09
Rapportnummer: (FOI-R--3689--SE)
Nyckelord funktionsderivator, känsligheter, adjunkt metoden, automatisk, differentiering, bakåt mod.
Keywords function derivatives, sensitivities, adjoint method, automatic, differentiation, reverse mode.
Sammanfattning Inom MADEF projektet tillämpas automatisk differentiering (AD) för att komplettera utvecklingen av den adjungerade strömningsekvationslösaren i Edge, vilket används inom aerodynamisk design. Vi använde programmet Tapenade från INRIA för att utveckla "dforce", ett program som räknar derivator av funktionen F vilka beror av strömningslösningen, till exempel aerodynamiska krafter och moment, eller DC60 kriteriet för interna strömningar. Derivator av F, till exempel med avseenden på primitiva eller konservativa variabler vid noderna, är partiella derivator vilka används vid olika steg när man räknar derivator av F med avseenden på formen. I vanliga designtillämpningar, där gradient-baserad optimering används, skulle F kunna vara antingen målfunktionen som ska minimeras eller ett av bivillkoren. Efter utvecklingen av dforce har adjunktlösaren i Edge anpassats för att kunna använda högerled beräknade med hjälp av AD.
Abstract In the project MADEF we apply automatic differentiation (AD) as a complement to the adjoint flow solver already present in the CFD code Edge, in the framework of aerodynamic aircraft design. We used the code Tapenade from INRIA for the development of a program called "dforce" that calculates derivatives of a function F depending on the flow solution given by the CFD solver such as aerodynamic forces, moment or criteria like the DC60 for internal flows. The derivatives of F, with respect to the nodal values of the primitive or conservative variables for instance, are partial derivatives used at different stages when calculating the shape derivative of F. Our focus is thus on applications in design carried out by gradientbased optimization where F is either the cost function being minimized or a constraint. Following the development of the program dforce, the adjoint solver in Edge has been adapted in order to enable using right-hand sides calculated by AD.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182