Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Helmet area coverage.

Helmet area coverage. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Hartmann, Sofia Hedenstierna
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-08-15
Rapportnummer: (FOI-R--3693--SE)
Nyckelord hjälm, splitter, soldat, skada, skydd, sårbarhet, verkan
Keywords helmet, fragment, soldier, injury, protection, survivability, vulnerability, V/L, mandible, high cut
Sammanfattning När en ny soldathjälm ska specificeras är det många parametrar som inverkar på slutdesignen. En av dessa är hur mycket av soldatens huvud som täcks och därmed skyddas av hjälmen. En hjälm som täcker största delen av huvudet och nacke ger givetvis ett bättre skydd än en som bara täcker övre delen av huvudet, givet att skyddsförmåga i övrigt är lika. En mindre hjälm kan å andra sidan vara lättare, ha bättre komfort och ge bättre möjligheter att välja olika typer av hörselskydd. Den här rapporten presenterar en analys av hur skadesannolikheten för en soldat utsatt för splitterhot varierar med tre olika hjälmutformningar. Simuleringar av en icke-taktisk hotmiljö har genomförts med verkans- och sårbarhetsverktyget AVAL. Hotstridsdelarna placerades jämnt fördelat runt soldaten och skadesannolikheterna beräknades med avseende på riktning till stridsdelen, avstånd till stridsdelen och brisadhöjd. Resultaten visar att det är bättre att bära en hjälm som täcker en större del av huvudet än en som täcker en mindre del, vilket i sin tur är betydligt bättre än att inte ha någon hjälm alls. Den bästa hjälmen i studien, en med skydd för käken, är dock endast något bättre än den bashjälm resultaten jämförs mot trots att den är väsentligt mycket större.
Abstract When choosing a helmet for soldiers there are many parameters to consider. One of these is the helmet area coverage, which varies with different helmet designs. A helmet that covers most of the head and neck will naturally give a better protection than a smaller that just covers the upper portion of the head, given that the ballistic protection performances are the same. On the other hand, the smaller helmet will be lighter and in case of a high-cut helmet it will enable the use of high protective noise reduction head-sets. This work presents a study on how the helmet covered area of a soldier's head influences the probability of different kinds of injuries in a non-tactical situation where the soldier is attacked by a fragmenting warhead, using the AVAL vulnerability/lethality assessment tool. The threats are positioned all around the soldier and the injury probabilities are calculated based upon direction to the warhead, distance to the warhead and height of burst. The simulation results shows, not surprisingly, that it is better to wear a helmet that covers as much of the head as possible than a smaller helmet, which in turn is way better than not wearing any helmet. Among three studied helmets, base line, base line with mandible and high cut the base line with mandible covers the greatest part of the head. The relatively small reduction in injury probability does however not seem to be in correlation to the rather large increase in helmet area compared to the base line helmet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182