Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk prognos för taktiska sambandssystem.

Teknisk prognos för taktiska sambandssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Ahlin, Jens Zander
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-08-22
Rapportnummer: (FOI-R--3698--SE)
Nyckelord Taktisk radio, utvecklingstrender, mobiltelefoni, radionät
Keywords tactical radio, development trends, mobile telephony, radio net
Sammanfattning Denna rapport är dokumentationen för FMV:s uppdrag till FOI att genomföra en teknisk prognos med avseende på teknikutvecklingen inom området trådlös telekommunikation. Syftet är att försöka förutse teknikutvecklingen inom militär trådlös kommunikation på 10 - 15 års sikt och i vilken grad den civila utvecklingen inom mobiltelefoni kan komma att påverka den militära utvecklingen. Studien är inriktad på den industriella utvecklingen av taktiska radiosystem. Resultatet från studien är att den militära utvecklingen och den civila utvecklingen kommer att divergera i framtiden, d v s den militära utvecklingen kommer inte att kunna dra stor nytta av den civila utvecklingen i framtiden. Vissa tekniska innovationer från den civila utvecklingen kan säkert komma att utnyttjas men de stora utmaningarna på den militära sidan som räckvidd och robust infrastruktur kommer den civila sidan inte att kunna hjälpa till att lösa.
Abstract This report is the result of a study regarding the technical development within the area of wireless communications. The aim is to try to foresee the technical development within military tactical radio communications on the horizon of 10 to 15 years. We also study the development within the civilian mobile telephone area and what impact this development could have on tactical communications. The study is focused on the industrial development of tactical radio systems. The result from the study is that the military development and the civilian development will diverge, that is, the military side will not have so much benefit of the civilian development in the future. Some technical innovations from the civilian side can of course be used, but the big challenges at the military side, such as range and robust infrastructure will not be solved by the civilian side.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182