Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison of MPR-based flooding methods in different environments.

Comparison of MPR-based flooding methods in different environments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Nilsson, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-27
Rapportnummer: (FOI-R--3701--SE)
Nyckelord MPR-baserad flödning, kanalmodell, olika miljöer, ad hoc-nät
Keywords MPR-based flooding, channel model, different environments, ad hoc networks
Sammanfattning I rapporten undersöker vi metoder för hur man effektivt kan åstadkomma robust MPRbaserad broadcast i mobila taktiska ad hoc-nät. Speciellt utforskar vi hur olika utbredningsmiljöer påverkar olika MPR-baserade metoders prestanda. Det finns flera olika metoder, eller kombinationer av metoder som kan avvändas för att öka robustheten hos MPR-baserad broadcast. Vi studerar standardmetoden i OLSR för att välja MPR-noder, MPR-default, som en referens och undersöker användande av fysik lager information och att lägga till ytterligare MPR noder. Viktigt är också att beakta komplexiteten för att implementera metoderna. För att undersöka vilken metod som bör väljas används en kanalmodell med vars hjälp olika utbredningsmiljöer kan efterliknas. Vi analyserar prestanda för stadsmiljö och några olika landsbyggdmiljöer såsom slättmark och skogsterräng. Resultaten visar på att hur bra en metod fungerar beror av topologin och framförallt dynamiken i nätet, d v s hur snabbt länkarna mellan noderna ändras. MPRdefault är inte tillräckligt robust, utom möjligen i en platt miljö, så andra metoder krävs. För glesa nät är metoden att lägga till ytterligare MPR noder ett bra alternativ, men för väl förbundna nät är det mera effektivt att använda fysisk lager information.
Abstract The aim is to achieve robust broadcasting and the paper explores how the propagation environment affects different MPR-based broadcast methods. There are several methods, or combinations of methods, that can be used to increase the robustness of MPR-based flooding. As a reference we consider the basic MPR selection method in OLSR, called MPR-default, and investigate the use of physical layer information and additional MPRs. It is also important to consider the cost of implementing these methods. To investigate which method to choose, a channel model that mimics real radio transmissions is employed. We consider an urban, a flat plain and a hilly forest environment. The results show, among other things, that the choice of method depends on the dynamics of the channel and the network connectivity. The MPR-default method does not give enough robustness, except when the mobility is low and the environment is flat, so other methods are required. For sparse networks, using additional MPRs is a good choice, but for dense networks, using physical layer information and a fading margin is more efficient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182