Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ICT and large-scale mobilisation in Sub-Saharan Africa.

ICT and large-scale mobilisation in Sub-Saharan Africa. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karolina Gasinska, Erik Carlson, Gustaf Salomonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 73
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-05
Rapportnummer: (FOI-R--3703--SE)
Nyckelord Afrika söder om Sahara, protester, IKT, internet, mobiltelefoni, Nigeria, Etiopien
Keywords Sub-Saharan Africa, protests, ICT, Internet, mobile phone, Nigeria, Ethiopia
Sammanfattning Vissa forskare hävdar att informations- och kommunikationsteknologi (IKT), såsom mobiltelefoni och Internet, kan vara ett effektivt verktyg för att mobilisera storskaliga demonstrationer. Deras argument baseras på dessa mediers globala räckvidd, låga teknologiska användartröskel, avtagande kostnader och effektiva produktionsmöjligheter, tillsammans med omedelbar distribution och återkoppling. I Afrika söder om Sahara är dessa attribut dock inte nödvändigtvis applicerbara. Den här studien försöker att identifiera nyckelvariabler ur den pågående bredare debatten om IKT:s användning vid storskalig mobilisering och dessutom identifiera variabler som är relevanta för Afrika söder om Sahara. För att beskriva IKT:s roll vid storskalig mobilisering i den lokala kontexten söder om Sahara utvecklar den här studien en modell som beskriver olika vägar för medborgare att uttrycka eventuellt missnöje; antingen via demonstrationer eller via aktivism online. Modellens olika komponenter är kopplade till de identifierade variablerna. För ett första test av modellen valdes två länder ut: Nigeria, ett land med en hög andel internetanvändare jämfört med övriga Afrika söder om Sahara, och Etiopien, ett land med en låg andel internetanvändare.
Abstract Some scholars claim that ICTs can be an efficient means of mobilising largescale protests commonly base their argument on the global reach, low technology threshold, diminishing costs and extremely efficient production, combined with instant distribution and feedback, of these new media. In the sub-Saharan context, however, not all of these attributes necessarily apply. This study seeks to identify key variables from the on-going broader debate regarding the role of ICTs during large-scale mobilisations, and to supplement those with a specification of relevant variables for the sub-Saharan context. To understand ICTs' role during large-scale mobilisations in the sub-Saharan context, the study has developed a model that describes different means by which citizens can channel their discontent in the physical arena and the information sphere. The components in the model are composed of the identified variables. In an initial trial of the model, two countries were selected: Nigeria, a country with a high number of Internet users per hundred inhabitants as compared to the other countries in sub-Saharan Africa, and Ethiopia, a country with a low number of Internet users.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182