Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IED-Logistics report, Roadmap for the HLIN system.

IED-Logistics report, Roadmap for the HLIN system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anneli Ehlerding, Anders Elfving, Bernhard Zachhuber, Ema Ceco, Ida Johansson, Petra Bååth
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-19
Rapportnummer: (FOI-R--3706--SE)
Nyckelord multispektral avbildande Ramanspektroskopi, fluorescens, rörliga mål
Keywords multispectral imaging Raman spectroscopy, eye-safety, fluorescence, moving targets
Sammanfattning I projektet IED-Logistics har det multispektrala systemet HLIN utvecklats. I denna rapport beskrivs de framtida utmaningar som återstår och det arbete som pågår inom olika projekt för att möta dessa. Utvecklingen av HLIN fortsätter i ett projekt som kommer att resultera i en prototyp som är ögonsäker och som har en utökad databas över explosivämnen som kan detekteras. I andra projekt undersöks möjligheten att detektera ämnen som fluorescerar eller är inneslutna i icke-genomskinlig förpackning, och resultaten är lovande. En prototyp baserad på samma teknik som HLIN byggs för att skanna föremål som rör sig på ett löpande band, och ytterligare en teknik som använder kodade aperturer testas. Genom att kombinera framgången på alla dessa fronter i ett framtida HLIN system skulle man ta ett stort steg mot att scanna rörliga mål
Abstract In the project IED-Logistics, the multispectral imaging system HLIN has been developed. In this report, the main future challenges for the system and the on-going work to solve some of the issues are described. The development of HLIN will continue in a project which will make the prototype eye-safe and improve the database of explosives which can be identified. In other projects the possibility to overcome difficulties with fluorescence and opaque packaging has been investigated with good result. A prototype based on the same technique as HLIN is being built for scanning moving targets on a conveyor belt, and yet another new technique using coded apertures is being tested. Combining the progress made in different projects would in the future lead to a breakthrough in moving the technology towards moving targets and fast measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182