Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

External Interventions in Somalia’s Civil War. Security Promotion and National Interests?

External Interventions in Somalia’s Civil War. Security Promotion and National Interests? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mikael Eriksson
Ort: Stockholm
Sidor: 137
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-28
Rapportnummer: (FOI-R--3718--SE)
Nyckelord Somalia, inbördeskrig, Afrikas horn, Uganda, Kenya, Etiopien, IGAD, Afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen, APSA, extern intervention, geopolitik, afrikansk säkerhet, Afrika
Keywords Somalia, civil war, Horn of Africa, Uganda, Kenya, Ethiopia, IGAD, African Peace and Security, APSA, external intervention, geopolitics, African, security, Africa
Sammanfattning Studien analyserar konfliktutvecklingen i Somalia med fokus på extern militär intervention. Särskilt undersöks Etiopiens, Kenyas och Ugandas politiska och militära intressen i landet. Syftet är att bättre förstå hur extern intervention kan komma att påverka maktbalansen i Somalia samt indirekt maktbalansen på Afrikas horn. Vidare undersöker studien vilka politiska intressen och utmaningar respektive land har i Somalia, samt hur dessa påverkar dess säkerhetspolitiska situation. Studien inkluderar dels teoretiska rön, dels tre empiriskt baserade fallstudier. Rapportens huvudsakliga slutsats är att Somalia efter årtionden av internt våld med regionala kopplingar är på väg in i en fas med tilltagande politisk spänning gentemot sina grannländer. Det militära stöd som staterna Etiopien, Kenya och Uganda hittills har gett Somalia kommer sannolikt att kompliceras under de närmsta åren då grannländerna har olika syn på hur Somalia utvecklar sig politiskt och administrativt. Denna spänning handlar i grunden om Somalias vilja att hävda sin suveränitet och grannländernas fortsatta vaksamhet för att skydda sina nationella intressen.
Abstract The present study examines external intervention in Somalia's civil war. The focus is on Ethiopia's, Kenya's and Uganda's military engagement in Somalia. The study also analyses the political and military interests of the intervening parties and how their respective interventions might affect each country's security posture and outlook. The aim of the study is to contribute to a more refined understanding of Somalia's conflict and its implications for the security landscape in the Horn of Africa. The study contains both theoretical chapters and three empirically grounded cases studies. The main finding of the report is that Somalia's neighbours are gradually entering into a more tense political relationship with the government of Somalia. This development is characterized by a tension between Somalia's quest for sovereignty and neighbouring states' visions of a decentralized Somali state-system capable of maintaining security across the country.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182