Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Eucap Nestor - Trying to Steer Out of the Doldrums.

Eucap Nestor - Trying to Steer Out of the Doldrums. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Tejpar, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-11
Rapportnummer: (FOI-R--3721--SE)
Nyckelord Europeiska unionen, EU, GSFP, EUCAP Nestor, Afrikas horn, Djibouti, Kenya, Seychellerna, Somalia, Tanzania, kapacitetsuppbyggnad, sjöröveri, maritim säkerhet
Keywords European Union, EU, CSDP, EUCAP NESTOR, Horn of Africa, Djibouti, Kenya, Seychelles, Somalia, Tanzania, capacity building, piracy, maritime security, Horn of Africa
Sammanfattning Europeiska unionens råd gav i juli 2012 grönt ljus för lanseringen av EU:s uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor). Missionens målsättning är att bistå ett antal länder i östra Afrika och västra Indiska oceanen att stärka sin kapacitet när det gäller maritim säkerhet. EUCAP Nestor bröt ny mark då det var den första gången EU lanserat en regional civil insats inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Efter mer än ett år befinner sig insatsen dock på många sätt fortfarande i en uppstartsfas. Denna rapport tittar på varför så är fallet, och vilka lärdomar - positiva och negativa - som kan dras från EUCAP Nestors första år. Studien behandlar bl.a. omfattningen av politiskt stöd i de länder som insatsen initialt planerade att stödja, dess stödfunktioner, och frågor relaterade till samordning.
Abstract In July 2012, the Council of the European Union gave the green light to set up the European Union Mission on Regional Maritime Capacity Building in the Horn of Africa (EUCAP NESTOR). The mission's objective is to enhance maritime security by supporting capacity building in a number of countries in East Africa and the western Indian Ocean. EUCAP NESTOR marks a new step for the EU. It is the first civilian EU Common Security and Defence Policy (CSDP) mission to assume a regional approach. However, more than one year after its launch, the mission is still in many ways in its start-up phase. This study aims to explain why this is the case, and on the lessons to be learned from setting up EUCAP NESTOR and its first year. Issues addressed include the level of political backing found in the countries that were originally intended to receive support from the mission, the mission's support functions and personnel, and issues related to coordination.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182