Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013.

Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Hammar, Sinna Lindquist
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3732--SE)
Nyckelord simulering, spel, spelbaserad träning, studieverksamhet
Keywords games, game-based training, simulation, serious games
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar den verksamhet som projektet Spel för konflikthantering och krig vid FOI haft under åren 2011-2013. Projektet har studerat spel inom flera av Försvarsmaktens verksamhetsområden och är en del av Försvarsmaktens FoT-område Modellering och Simulering. Rapporten sammanfattar kortfattat de aktiviteter, rapporter och publikationer som projektet utmynnat i. En summering av erhållna slutsatser presenteras.
Abstract This report summarizes the activities of the project "Spel för konflikthantering och krig" at FOI during the years 2011-2013. The project has investigated games and serious games in several areas within the Swedish Armed Forces and is part of the Research and Technology Development field of Modelling and Simulation. A summary of the conclusions from the project is presented. The report also gives a short summary of the activities, reports and publications that have been the results of the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182