Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Semiautomatiskt fartygsverktyg för AVAL.

Semiautomatiskt fartygsverktyg för AVAL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-15
Rapportnummer: (FOI-R--3738--SE)
Nyckelord AVAL, fartyg, skepp, ytfartyg, stryktålighet, design, vapenverkan
Keywords AVAL, surface ship, vulnerability, design, weapons effects
Sammanfattning För att underlätta användandet av AVAL (Assessment of Vulnerability And Lethality) för att värdera olika ytfartygsutformningars förmåga att motstå vapenverkan tidigt i designarbetet har ett verktyg skapats som automatiskt ansätter nödvändiga relevanta data. Verktyget kräver en grundgeometri beskriven på normalt AVAL-format och ger därefter användaren möjlighet att identifiera en huvudfunktion i de olika rummen, inklusive antal besättningsmän. Baserat på en grunduppsättning generiska data, den inlästa geometrin och de ansatta funktionerna skapar verktyget en komplett målbeskrivning i AVAL-format, inklusive ett felträd. Rapporten beskriver verktyget, hur det används och hur det fungerar samt ger förslag på ytterligare funktionalitet som kan tillföras.
Abstract A tool has been defined to facilitate the use of AVAL (Assessment of Vulnerability And Lethality) in the early design phases of surface ships. This tool requires an initial geometry to be read and will the assign data too rooms based upon a main function defined by the user, including the number of crew members. An AVAL target description will be created automatically, including the fault tree. The report describes the tool, how it should be used and how it works as well as giving suggestions of improvements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182