Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar för övervakning av skyddsobjekt.

Radar för övervakning av skyddsobjekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnus Gustafsson, Mikael Karlsson, Stefan Nilsson
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3741--SE)
Nyckelord övervakning, radar, skydd, systemdesign
Keywords surveillance, radar, protection, system design
Sammanfattning Denna rapport redogör för hur en radarsensor kan komplettera en optisk sensor vid övervakning av urbana skyddsobjekt som camper, ambassader och viktig infrastruktur. Ett antal, för radarn, unika egenskaper avhandlas och förklaras i rapporten. Slutligen presenteras en design av ett radarsystem tänkt att användas i simuleringar rörande över-vakning av en militärcamp likt den i Afghanistan. Analysen visar att en traditionell en-sensor lösning inte är förenlig med fundamentala radarparameterar som krävs för att lösa uppgiften. Därför föreslås en systemlösning baserad på antingen gruppantenn-teknik eller s.k. MIMO-radar där antennlober kan formeras syntetiskt i efterhand.
Abstract This report describes how a radar sensor can complement an optical sensor in the surveillance of important objects such as camps, important infrastructure or embassies in an urban environment. A number of unique properties of the radar are discussed and explained in the report. Finally, a radar system meant to be used for surveillance of a military camp is presented. The analysis shows that a traditional system solution is not possible with fundamental radar parameters needed for the task, and hence a system based on either antenna array technique or MIMO-technique is proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182