Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IED-Logistics Final report, December 2013.

IED-Logistics Final report, December 2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anneli Ehlerding, Petra Bååth, Ema Ceco, Niklas Johansson, Ida Johansson, Martin Glimtoft, Markus Nordberg, Anna Pettersson, Mattias Svanqvist, Bernhard Zachhuber, Matilda Ågren, Maria Axelsson, Louise Funke, Henric Östmark
Ort: Stockholm
Sidor: 0
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3743--SE)
Nyckelord multispektral avbilande Ramanspektroskopi, explosivämnesspår, HLIN, avståndsdetektion
Keywords multispectral imaging Raman spectroscopy, explosives traces, HLIN, standoff, detection
Sammanfattning I projektet IED-Logistics, 2011-2013, har det multispektrala avbilande systemet HLIN utvecklats. Systemet kan användas för att identifiera spårpartiklar av explosivämnen på avstånd, och bygger på Ramanspektroskopi. Den första generationen av HLINsystemet, HLIN1, har utvecklats som ett icke-ögonsäkert, transporterbart system. Nästa generation, HLIN2, är nu under utveckling och kommer att bli ett ögonsäkert och mobilt system med ett förbättrat användargränssnitt som möter behoven hos slutanvändarna. Studier har även gjorts inom projektet för att undersöka vilka spår det finns att detektera efter hantering av explosivämnen och explosioner. Andra faktorer som kan påverka mätningar, såsom bakgrund och miljö, har också undersökts. Bland annat har man genom fingeravtrycks-serier på olika material undersökt kemikaliemängder och vilken effekt materialet har. I denna slutrapport sammanfattas resultaten och statusen för HLIN1 och HLIN2- systemen.
Abstract In the project IED-Logistics, 2011-2013, the multispectral imaging system HLIN has been developed. This system can be used to find trace particles of explosives at standoff distances by using imaging Raman spectroscopy. The first generation of the HLIN system, HLIN1, has been developed as a non-eye safe, transportable system. The second generation, HLIN2, is now under development to be an eye-safe and mobile system with an interface developed to better suit the needs of the end users. Studies have also been performed in order to investigate which traces there are to find after handling explosives and after explosions. Other factors which might influence measurements, such as background and environmental effects, were also investigated. Among other studies, fingerprint series on different surfaces were made in order to investigate the amount of sample and the effect of the material. In this final report, the results and status of the HLIN1 and HLIN2 sensors are summarised.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182