Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of a test plan for field test of IPE that reflects operational conditions : FINAPP - Future threat environment-Integrated approach for CBRN personal protection.

Development of a test plan for field test of IPE that reflects operational conditions : FINAPP - Future threat environment-Integrated approach for CBRN personal protection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Tunell, Lars Hägglund, Lillemor Örebrand
Ort: Umeå
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3747--SE)
Nyckelord Fältförsök, IPE, CBRN-skydd, helsystemtest, försöksplan
Keywords Field trial, IPE, CBRN protection, whole system test, test plan
Sammanfattning Syftet med rapporten är att utveckla en testplan för att överföra laboratoriebaserade helsystemtester av personlig skyddsutrustning (IPE, Individual Protective Equipment) till fälttester som på ett bättre sätt kan spegla operativa förhållanden. I rapporten diskuteras även värdet av att utföra fältförsök och om det kan rekommenderas. Rapporten har tagits framtas fram under ett trilateralt projektarrangemang (PA) mellan FOI, Sverige, DRDC, Kanada och TNO, Nederländerna, kallat FINAPP (Future threat environment - Integrated Approach for CBR Personal Protection). Som ett första steg inventerades befintliga systemutvärderingsmetoder för IPE. Parametrarna (temperatur, luftfuktighet, testsubstanser, etc.) som används vid dessa tester jämfördes och parametrar som är relevanta att ta hänsyn till vid ett fältförsök identifierades. Även behov av andra resurser, t.ex. väderstation, spridningsutrustning, behörigheter, m.m. identifierades. Som ett sista steg utarbetades en testplan för fältförsök med IPE.
Abstract The aim of the report is to develop a test plan for transition of laboratory based IPE tests into a field test that more thoroughly reflects operational circumstances and also to discuss whether it is worthwhile performing field trials or not. The report is produced under a trilateral project arrangement (PA) between FOI, Sweden, DRDC, Canada and TNO, the Netherlands, called FINAPP (Future threat environment - Integrated Approach for CBR Personal Protection). As a first step, an inventory of the current whole system test methods used for evaluating IPE was made. The parameters (temperatures, humidity, test substances, etc.) used during these tests were compared and parameters relevant to include in a final field test were defined. The need for other resources, i.e. weather station, dissemination equipment, permissions, was identified. As a final step, a test plan for field testing of IPE was developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182