Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementationsplan för FoT transferprojektet Automatiska motståndare i FLSC.

Implementationsplan för FoT transferprojektet Automatiska motståndare i FLSC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Matti Nylund
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-28
Rapportnummer: (FOI-R--3755--SE)
Nyckelord Automated Computer Generated Forces, Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, MERLIN Defense Analyzer
Keywords Automated Computer Generated Forces, Air Combat Simulation Centre, MERLIN Defense Analyzer
Sammanfattning Vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC) utbildas piloter och flygstridsledare i luftstrid. På FLSC har man möjlighet att bemanna åtta stycken pilotstationer under en övning. Tidigare, innan Automated Computer Generated Forces (ACGF) funktionen hade introducerats, fanns ingen möjlighet att erbjuda intelligenta självgående datorgenerade med- och motståndarflygplan. För att kunna utföra övningar med mer realistiska aktörer på fiendesidan var man tvungen att använda en del av de befintliga pilotstationerna och flygstridsledarplatserna för att agera fienden. Genom att introducera ACGF-funktionalitet hos FLSC så kan stora och komplexa scenarion numera implementeras utan att bemannade pilotstationer behöver användas för att agera motstånd. Träningsvärdet kan därför ökas markant för samtliga deltagare. ACGF funktionaliteten är implementerad i FOI:s MERLIN Defense Analyzer (MDA) mjukvara och bör därmed kunna användas av andra FM simuleringsanläggningar, även om man inte har en fullskalig stridssimuleringsanläggning som FLSC. I framtiden vore det önskvärt att de övande förbanden kan förbereda sin planering med en begränsad MDA mjukvara innan de kommer till FLSC. Därmed kan de själva skräddarsy sin övning och öka träningseffekten ytterligare. Kunskapsspridning till Försvarmakten om den utökade funktionaliteten i FLSC:s simulator har genomförts under hösten 2012 och 2013. I samband med ordinarie utbildningsveckor under hösten 2013 har vi kunnat erbjuda ACGF-funktionaliteten till våra besökande förband och därmed hoppas vi att denna funktion kommer att användas flitigt under framtida planerade övningar hos FLSC.
Abstract At the Air Combat Simulation Centre, FLSC, Swedish Air Force fighter pilots and air combat control units are trained in air combat. At FLSC it is possible to simultaneously use eight manned pilot stations during a training session. Before the Automated Computer Generated Forces, ACGF, was introduced at FLSC there was no possibility to use intelligent self-sustained computer generated enemy airplanes. To achieve realistic exercises some of the existing eight pilot stations had to be used to act as enemy planes. By introducing the ACGF functionality at FLSC it is now possible to setup more complex scenarios without the need to use manned pilot stations to act as enemy. The value of the training can therefore be substantially increased. The ACGF functionality is implemented in FOI's Merlin Defense Analyzer, MDA; it may therefore be used by other Department of Defense simulation facilities. Furthermore it would be a valuable asset if the training divisions could use a limited version of MDA to prepare their training sessions before they arrive at FLSC. By doing so, they can define scenarios according to their specific needs and thus improve their training efficiency even more. The introduction of the ACGF functionality in FLSC has been presented to the Swedish Air Force by giving them the possibility to use its functionality in training sessions during autumn 2013. By introducing this new tool we hope it will be used regularly by the Swedish Air Force from now on and in future training sessions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182