Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The United Nations at War in the DRC? Legal Aspects of the Intervention Brigade.

The United Nations at War in the DRC? Legal Aspects of the Intervention Brigade. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carina Lamont, Emma Skeppström
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3761--SE)
Nyckelord Afrika, afrikansk säkerhet, Demokratiska republiken Kongo, DRK, fredsfrämjande insatser, Förenta nationerna, FN, interventionsbrigad, internationell rätt, MONUSCO
Keywords Africa, African Security, Democratic Republic of the Congo, DRC, MONUSCO, Peace Support Operations, International Law, Intervention Brigade, United Nations
Sammanfattning Demokratiska republiken Kongo (DRK) har länge varit drabbad av konflikter. Ett antal försök att hitta en lösning på konflikten har misslyckats. Ytterligare ett försök att bidra till en lösning är det nya mandat som FN:s insats i DRK, MONUSCO, fick under 2013. Mandatet ger insatsen rätt att genom helt nya medel och metoder engagera sig i konflikten. Denna rapport analyserar det nya mandatet och diskuterar vilka konsekvenser detta kan få för fredsfrämjande insatser och konflikten i DRK. Mandatet kan tolkas som att det bemyndigar MONUSCO att delta i den väpnade konflikten som kombattanter och använda våld i enlighet med krigets lagar. Detta reser ett antal viktiga juridiska och säkerhetspolitiska frågor. Även om ett så pass robust mandat är nödvändigt för att lösa konflikten, kan det få konsekvenser för nationell och regional säkerhet. Mandatet kan också påverka de sedan länge existerande principerna för fredsbevarande insatser.
Abstract The Democratic Republic of the Congo (DRC) has long suffered from violent conflict. Serial efforts to resolve the conflict have ended in failure. In an attempt to find a resolution, the United Nations peace operation in the DRC, MONUSCO, was given a new mandate in early 2013. The mandate allows the mission to use unprecedented means of engagement in the armed conflict. This report presents a thorough analysis of the mandate and discusses its implications for peace operations in general and the conflict in the DRC in particular. The mandate can be held to authorise MONUSCO to engage as combatants in the armed conflict and to use force according to the laws of war. This raises several important questions of a legal and political nature. While such a robust mandate may be needed to resolve such a long-standing conflict, it may have consequences for national and regional security. It may also turn the longstanding principles of peacekeeping on their head.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182