Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiskt skydd: slutrapport 2011-2013.

Fysiskt skydd: slutrapport 2011-2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Tunell, Kristina Arnoldsson, Rune Berglind, Ola Claesson, Lars-Gunnar Hammarström, Lars Hägglund, Ola Nerbrink, Lars Rittfeldt, Ingrid Sundholm, Kristoffer Svensson, Jerker Thorpsten, Håkan Wingfors, Lillemor Örebrand
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3775--SE)
Nyckelord Fysiskt skydd, CBRN-skydd, årsrapport, personlig, skyddsutrustning, Fö-projekt
Keywords Fö project, physical protection, CBRN protection, annual report, personal protective equipment
Sammanfattning Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits i projektet Fysiskt skydd under åren 2011-2013. Projektets olika delverksamheter presenteras under egna rubriker i rapporten. I slutet av varje delverksamhets presentation finns en kort sammanfattning. Verksamheten innefattar utvärdering av skyddsdräkter på material, del- och helsystemnivå och vissa aspekter av filterskyddet har berörts. Inledande studier har gjorts av personligt CBR-skydd mot aerosoler, skillnader och likheter mellan de olika arenorna som kan inverka på hur personlig skyddsutrustning bör utvärderas samt exponeringsnivåer vid provning av skyddsmaterial.
Abstract The report summarises the activities undertaken in the project Physical protection during the years 2011-2013. The project's various activities are presented under separate headings in the report. At the end of each activity presentation there is a short summary. Activities include evaluation of protective clothing at a material, part and whole system level and certain aspects of filters and filtrating techniques has been touched upon. Preliminary studies have been made on personal CBR protection against aerosols, differences and similarities between the various arenas that may affect how personal protective equipment shall be evaluated and exposure levels when testing protection materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182