Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport Stödverktyg för Informationsfusion och Analys (SIA) 2013.

Årsrapport Stödverktyg för Informationsfusion och Analys (SIA) 2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christian Mårtenson
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3779--SE)
Nyckelord datadriven analys, underrättelseanalys, informationsfusion
Keywords data driven analysis, intelligence analysis, information fusion.
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar verksamheten inom projektet Stödverktyg för informationsfusion och analys under 2013, projektets första år av tre. Syftet med projektet är att bygga upp och överföra kunskap till Försvarsmakten om möjligheter och begränsningar med datadriven underrättelseanalys. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att identifiera Försvarmaktens behov av datadriven underrättelseanalys och vilka forskningsfrågor som dessa behov genererar. Resultatet har lett till en inriktning av projektet mot analys av trovärdighet hos information och källor på internet, med speciellt fokus på vilseledningsoperationer. Ett fördjupat arbete inom området har inletts under hösten. Parallellt med behovsdiskussionen med Försvarsmakten har ett arbete inom datadriven analys utförts tillsammans med analytiker på FOI. Målet har varit att undersöka hur information automatiskt kan extraheras från öppna källor för att ge kvantitativa indicier på i vilken utsträckning som olika förband i Ryssland övar. En del av projektets budget satsas på uppbyggnad av kunskap genom medfinansiering av relaterade EU- och EDA-projekt. De medfinansierade projekten bidrar till att svara på projektets frågeställningar och ger extra hävstångseffekt på satsade forskningsmedel. Under 2013 har samverkan skett inom forskningsområdena multihypoteshantering, heterogen fusion, analys av sociala media, anonymisering, och riskvärdering.
Abstract This report provides a summary of the work within the project Tools for information fusion and analysis during 2013, the first year out of three. The aim of the project is to build and transfer knowledge to the Swedish Armed Forces about data driven intelligence analysis. In discussions with end users, a need for using data driven analysis to assess the trustworthiness of information on the Internet was identified. An activity to meet this need has been initiated. In parallel, research has been performed together with analysts within FOI to study Russian military capability. A tool has been implemented that automatically extracts information about exercises from news sources on the web, enabling the analysts to perform quantitative studies on this. The project shares finances and research activities with a number of EU and EDA projects. During 2013 the areas of collaboration include multi hypotheses management, heterogeneous fusion, analysis of social media, anonymisation, and risk assessment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182