Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenhetshantering i Försvarsmakten – tillämpning i ledningsmiljön.

Erfarenhetshantering i Försvarsmakten – tillämpning i ledningsmiljön. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Norén
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--3796--SE)
Nyckelord Erfarenhetshantering, ledning, lärande, organisatoriskt lärande.
Keywords Lessons Learned, command and control, learning, organizational learning.
Sammanfattning Rapporten innehåller en jämförelse mellan olika processer för erfarenhets-hantering som används inom Försvarsmakten och vid ledningsregementet. Jämförelsen utmynnar i ett antal angreppssätt och rekommendationer för hur erfarenhetshantering kan bedrivas för att stödja utvecklingen av försvarsmakts-gemensamma system och metoder för ledning, lednings-stridsskolans tjänstegrenar samt ledningsregementets krigsförband. Det finns ett flertal metoder för erfarenhetshantering att tillgå, och valet bör bygga på vad erfarenheterna skall användas till. Den erfarenhetshanteringsprocess som tillämpas inom Nato tycks ha begränsade förutsättningar att fånga de erfarenheter skolan behöver. Ett bredare spektrum av metoder såsom direkt observation, intervjuer, workshops och seminarier förordas. De erfarenheter lednings-stridsskolan behöver för att utveckla ledningsområdet måste aktivt eftersökas i hela Försvarsmakten.
Abstract The report contains a comparison between Lessons Learned processes applied in the Swedish Armed Forces and at the Command and control Regiment. The comparison results in a set of recommendations on how to form Lessons Learned processes in support of the command and control function, in support of the command and control warfare centers main competences, and in support of the units at the Command and control Regiment. The report concludes that Lessons Learned should be performed based on needs for development. A set of approaches are available, and the choice should be based on pre-identified needs. Lessons must be drawn from the whole spectrum of Armed Forces operations, and the school must actively request these Lessons. The Lessons Learned process applied by NATO show limited potential to acquire the knowledge the Command and control warfare center requires.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182