Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Objektbaserad säkerhet - Årsrapport 2013

Objektbaserad säkerhet - Årsrapport 2013 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Westerdahl
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3802--SE)
Nyckelord Objektbaserad säkerhet, Obs, Attributbaserad kryptering, ABE, Attributbaserad åtkomstkontroll, ABAC, Obemannade farkoster, UAS, Cybersäkerhet
Keywords Object-Based Security, OBS, Attribute-Based Encryption, ABE, Attribute-Based Access Control, ABAC, Unmanned Autonomous Vehicles, UAS, Cyber security.
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar de aktiviteter och de uppdrag som har genomförts inom FoT-projektet Objektbaserad säkerhet under 2013. Den huvudsakliga uppgiften för projektet har varit att studera möjligheten att realisera en IT-säkerhetsmodell där säkerhetsfunktionalitet knyts direkt till ett informationsobjekt och på så sätt minskar informationsobjektets beroende av ett systembaserat perimeterskydd. Inom frågeställningen ingår även att studera hur åtkomstkontroll kan förbättras genom en mer finmaskig kontrollfunktion. De tekniker som har varit i fokus för årets arbete är attributbaserad kryptering och attributbaserad åtkomstkontroll. En del av arbetet sker genom ett samarbete med Natoforskningsgrupperna Information Assurance / Cyber Defence Research Framework och Trusted Information Sharing for Partnerships.
Abstract This report summarizes the activities and tasks that have been performed within the FoT-project Object-Based Security during the year of 2013. The main task for the project has been to study the possibilities to realize a security model where security functionality is tied directly to a data object, thus becoming less dependent of a system-oriented perimeter protection. Within the context of the project's main questions, there is also a task to study how access control can be refined by the use of a more fine-grained control function. The techniques that have been the focus of this year's research are Attribute-Based Encryption and Attribute-Based Access Control. The project is partially performed as a collaboration with the NATO research groups Information Assurance / Cyber Defence Research Framework and Trusted Information Sharing for Partnerships.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182