Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förändrad amerikansk närvaro i Europa? Ett säkerhetspolitiskt perspektiv på förändrad traditionell amerikansk militär närvaro.

Förändrad amerikansk närvaro i Europa? Ett säkerhetspolitiskt perspektiv på förändrad traditionell amerikansk militär närvaro. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Rossbach
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-02-27
Rapportnummer: (FOI-R--3815--SE)
Nyckelord USA, Europa, transatlantiska relationer, Obama-administrationen, ombalanseringen, Nato, EU, QDR, brigadstridsgrupper – BCT, rotationer, försvarsekonomi, off-shore balancing, coalitions of the willing, burden sharing, sequestration, hollow forces
Keywords the US, Europe, transatlantic relations, the Obama-administration, rebalancing, Nato, the EU, the QDR, brigade combat teams, rotations, defence budget, off-shore balancing, coalitions of the willing, burden sharing, sequestration, hollow forces
Sammanfattning USA:s fortsatta engagemang för Europa har ifrågasatts på grund av policyn att ombalansera till Asien och Stilla havsregionen, tillbakadragandet av tunga förband från Europa, och aviserade nedskärningar i försvarsbudgeten. Dessa händelser är inte nödvändigtvis sammankopplade. Tillsammans påverkar de emellertid förutsättningarna för landets fortsatta närvaro i Europa. De bakomliggande orsakerna till flera av de ovanstående processerna pekar mot att amerikanskt engagemang för transatlantiska relationer inte kan avgränsas till försvarsrelationer. Den ekonomiska krisen kan visa sig vara en lika viktig brytpunkt för amerikanskt militärt engagemang för Europa som slutet på det kalla kriget. Det kan ta tid för följderna av beslut om strategisk återhämtning och besparingar inom försvaret att värka ut. Därför beaktar studien utvecklingen dels på kort sikt, ett drygt år, och dels på medellång sikt, tre till fem år. Tidsperspektiven underlättar för en säkerhetspolitisk analys av hur amerikanskt militärt engagemang i Europa kan komma att utvecklas. Studien analyserar hur amerikansk militär närvaro i Europa påverkas av målkonflikten mellan USA:s strategiska målsättningar och minskade resurser. Exempelvis belyser studien vad resonemangen bakom ombalanseringens innebär om de tillämpas på transatlantiska relationer. Dessutom analyseras hur amerikanskt egenintresse vidmakthåller landets engagemang i Nato och hur inriktningsdokument - som QDR 2014 - alltmer präglas av ekonomiska utmaningar. Studien belyser även planerna för rotationer av markstridsförband till Europa. Den visar även hur amerikanska målsättningar, inriktningar och planer kan drabbas av försvarsekonomiska nedskärningar och hur detta kan påverka närvaron i Europa.
Abstract Questions regarding the US commitment to Europe have returned in the wake of the US policy of rebalancing to Asia, the withdrawal of heavy ground forces from Europe, and cuts in the defence budget. While these actions are not necessarily connected they may all contribute to changes in the American military presence in Europe. The policy decisions mentioned above involve a range of different issues, which indicates that it is necessary to look at the US military commitment within a broader transatlantic context. The recent economic crisis may have the same impact on the US commitment to Europe as the end of the cold war. However, the effects of new strategic directions and changes in the defence budget might only materialize after some time. Hence, this analysis looks at both developments in the short term, little more than a year, as well as changes within a longer time span, of three to five years. This report demonstrates how the conflict between US strategic interests and fewer resources, including unexpected cuts to the defence budget, influence the US commitment to Europe. For example the report shows how US retrenchment may have an impact on European security. The report analyses the logic behind the US rebalancing to Asia and what it suggests in regard to the American view of transatlantic relations. Furthermore, the report assesses which American interests sustain the country's involvement in Nato and if US strategic documents - like the QDR - demonstrate increasing economic predicaments. The report also studies how plans for rotations of brigade combat teams to Europe are developing. It also analyses how cuts in defence expenditure can hamper all American strategies and planning and how the cuts can impact on the US military presence in Europe.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182