Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Popular uprisings that never came. Algeria and Morocco in the Light of the Arab Revolts.

Popular uprisings that never came. Algeria and Morocco in the Light of the Arab Revolts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mikael Eriksson
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--3821--SE)
Nyckelord Algeriet, Marocko, rivalitet, afrikansk säkerhet, Sahel, arabiska våren, Nordafrika, kontraterrorism, EU:s grannskapspolitik, gasexport, fred, stabilitet, transition, Afrika, Europa, jihadism, USA, regional integration, ENP
Keywords Algeria, Morocco, rivalry, Arab Spring, African security, Sahel, North Africa, counterterrorism, European Neighbourhood Policy, gas, peace, stability, transition, Africa, Europe, Jihadism, US, regional integration, ENP
Sammanfattning Denna studie analyserar Algeriets och Marockos säkerhetspolitiska utmaningar. Analysen görs mot bakgrund av de senaste årens omvälvande politiska händelser i Nordafrika. Studien undersöker dels respektive lands nuvarande säkerhetspolitiska utmaningar, dels den regionala dynamik som påverkar båda ländernas säkerhet. Studien består av fyra delar. I den första delen presenteras en regional översikt. Syftet är att sätta Algeriet och Marocko i kontexten av den s.k. arabiska våren. Därefter söks i avsnitt två en förklaring till de båda staternas beteende genom en analys av den säkerhetspolitiska identitet som båda länder skapat sig sedan självständigheten. I avsnitt tre sker en teoretisk diskussion, där teorin om regional rivalitet diskuteras. I avslutningen av studien diskuteras slutsatser och implikationer av den regionala rivalitet som råder. De fyra delarna i studien kan läsas förhållandevis fristående. Studiens viktigaste slutsats är att rivaliteten mellan de två länderna fortsätter att vara politiskt, ekonomiskt och socialt kostsamt för respektive stat, för integrationen av Nordafrika för den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (APSA), samt för EU:s grannskapspolitik.
Abstract The focus of this study is the contemporary security postures of Algeria and Morocco. The analysis is conducted in the light of the recent Arab revolts in the region. The study examines key security challenges for Algeria and Morocco, as well as the regional outlooks of both states. The study consists of four main parts: the first part situates Algeria and Morocco in the context of the so-called Arab Spring; the second part presents explanations for each state's security posture and a historical analysis of their security identity formation; the third part uses a theoretical lens to examine the theory of regional rivalry. Finally, the study presents a number of recommendations on what do to about the existing security situation in the region. The main finding is that the ongoing rivalry between the two countries continues to be politically, economically and socially costly not only for both states, but also for the integration of North Africa, the African Peace and Security Architecture and the stability of the EU's southern neighbourhood as a whole.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182