Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om nyttan med tekniska stödsystem för taktisk stridsledning.

Om nyttan med tekniska stödsystem för taktisk stridsledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dennis Andersson, Magnus Bender, MSS, Peter Nilsson, Mirko Thorstensson
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3826--SE)
Nyckelord Stridsledningssystem, SLB, nytta, behov
Keywords Battle management system, BMS, uses, needs
Sammanfattning Denna rapport undersöker svenska och internationella erfarenheter från användandet av tekniska stödsystem för stridsledning. Undersökningen baseras på litteraturstudier och på intervjuer med personer som har eller har haft nyckelroller i utvecklingen av Stridsledningssystem bataljon (SLB). I rapporten visas framgångsrika exempel där denna typ av system använts från främst amerikanskt håll. Det experimentella förbandet Stryker Brigade rapporteras vara speciellt framgångsrikt, där framgångarna till stor del har tillskrivits den välutvecklade förmågan att agera nätverkscentrerat tack vare det tekniska stödsystemet för taktisk stridsledning, FBCB2. Studien visar också på svårigheten att hitta praktiska erfarenheter utöver de som rapporterats från Stryker Brigade. Genom att bryta ner undersökningen i de komponenter som är vanligast inom tekniska stödsystem för stridsledning har en vidare bild skapats av vad nyttan med respektive komponent som kan ingå i ett sådant system. Slutsatsen av studien är att införandet av tekniska stödsystem för taktisk stridsledning, eller vanliga komponenter däri, ger ett förmågelyft. Försvarsmaktens behov av detta förmågelyft har inte utretts i denna studie.
Abstract This report investigates Swedish and international experiences from using technical support systems for battle management. A survey is presented, based on literature reveiws and interviews with key personnel with insight in the development process of the Swedish battle management system Stridsledningssystem bataljon, (SLB). The reports show successful examples of usage of similar systems, primarily from American studies. The experimental unit Stryker Brigade has reportedly been very successful in its operations, largely due to its' capability of acting network-centric thanks to the FBCB2 system, according to the reports. The study also identifies a lack of practical experiences aside from those reported from Stryker Brigade. To get a wider perspective the investigation also includes common components and subsystems of support systems for battle management. Instead, further results have been achieved by investigating common components in this type of support systems, and found a long list of featurs that support, enhance or enable important capabilities. The conclusion of this study is that introducing technical support systems for tactical battle management, or their common components, will give a capability boost. Whether the Swedish Armed Forces is in need of such a capability enhancement has not been investigated in this study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182