Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kärnbränslecykeln - med fokus på bränsletillverkning.

Kärnbränslecykeln - med fokus på bränsletillverkning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna Vesterlund, Björn Sandström, Henrik Ramebäck
Ort: Umeå
Sidor: 44
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3829--SE)
Nyckelord Kärnbränslecykeln, uran, malmbearbetning, bränsletillverkning, UOC, UF6, generation IV-bränslen
Keywords Nuclear Fuel Cycle, uranium, ore processing, fuel production, UOC, UF6, generation IV fuels
Sammanfattning Kunskap om framställning av kärnbränsle är viktig ur ett nukleärforensiskt perspektiv. De olika tekniker som används i kärnbränslecykeln lämnar olika spår eller signaturer som kan förklara dels de produktionsprocesser som uran genomgår vid framställning av kärnbränsle, dels det ursprung uranet har. Ökad kunskap om kärnbränslecykeln kan dessutom bidra till möjligheten att hitta nya nukleärforensiska signaturer. Denna rapport är skriven ur ett kemiskt och processtekniskt perspektiv och beskriver de generella processteg som används vid framställning av uran som kärnbränsle. I slutet av rapporten ges en introduktion till nästa generations kärnbränsle, dvs. generation IV.
Abstract Knowledge about production of nuclear fuel is important from a nuclear forensic perspective. The different techniques used in the nuclear fuel cycle leave different traces or signatures which can explain the origin of the uranium as well as the production processes used to produce uranium nuclear fuel. Increased knowledge about the nuclear fuel cycle may also contribute to the possibility to find new nuclear forensic signatures. This report is written out of a chemical and technical perspective and describes the general process steps used in the production of uranium nuclear fuel. At the end of the report there is an introduction to nuclear fuel for the next generation reactors, i.e. generation IV.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182