Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of energy solutions for the soldier

Analysis of energy solutions for the soldier Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Britta Levin, Anna Pohl, Hans Kariis, Göran Kindström, Patrik Lundberg, Anders Norén, Fredrik Ringblom, Marianne Tunell, Steven Savage
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-02-27
Rapportnummer: (FOI-R--3832--SE)
Nyckelord energiförsörjning, soldatsystem, morfologisk analys
Keywords energy supply, infantryman, morphologic analysis
Sammanfattning Morfologisk analys användes för att studera om det är möjligt att reducera vikten av den svenska soldatens utrustning genom att ersätta reservbatterier med nya typer av energisystem. De tre alternativ som studerats är: SWIPESTM (utvecklat avArotech Corp.) och IPS (utvecklat av BAE Systems Ltd.) vilka båda bygger på en laddningsbar centralbatterienhet samt JENNY 600S (SFC Energy AG) som är en bränslecell som drivs med metanol. Sex befattningar förseddes med elektroniska enheter i olika konfigurationer inklusive planerad men ännu inte driftsatt utrustning (dator- och personlig displayenhet). Uppdragens längd varierade från 8 till 72 h. För kortare uppdrag (< 24 h) sågs ingen viktfördel med de nya energilösningarna. För > 24 timmars uppdrag erhölls en viktfördel för SWIPESTM i de mest energikrävande rollerna. För > 72 h uppdrag görs en viktmässig vinst för Jenny 600S. Både SWIPESTM och IPS är kapabla att förlänga uppdrag när reservbatterier inte är tillgängliga. Slutsatserna bygger emellertid på många antaganden vad gäller batterieffekten som i sin tur beror på parametrar såsom ålder, historia och omgivningstemperatur. Dessutom är SWIPESTM ett mer färdigt system jämfört med IPS som än så länge är på prototypstadiet. Den analytisk modell som nyttjats går att använda för att studera inverkan av andra typer av soldatsystem på prestation. Den här studien har tagit hänsyn till komfort, rörlighet, skydd (ballistik och signaturanpassning) samt vapenhantering.
Abstract Morphologic analysis has been used to study the possible weight benefit and secondary effects of replacing multiple reserve batteries by new energy systems in the Swedish soldier system. Three alternative systems have been studied and compared: The SWIPESTM (developed by Arotech Corp.) and the IPS (developed by BAE Systems Ltd.) are rechargeable battery solutions and the JENNY 600S (SFC Energy AG) is a methanol fuel cell. Six personnel roles were equipped with electronic devices in different configurations, including planned but not yet fielded acquisitions (computer and personal display). The mission length was varied from 8-72 hours. For shorter missions (<24 h) there was no weight advantage in introducing the new energy solutions. For >24 hour missions there is a weight advantage by using the SWIPESTM in the most energy demanding roles. For >72 hour missions there is a weight advantage by using the JENNY 600S. Both SWIPESTM and IPS are capable of prolonging missions when reserve batteries are not available. However, many assumptions have been made regarding battery efficiency, since this will vary greatly depending on factors such as battery age, history and operating temperature. In addition the SWIPESTM is a more developed system than the IPS, which is a prototype. The analytical model used is generally applicable to studying modifications in the soldier system and potential effects on overall performance. This study has briefly considered effects on comfort, mobility, protection (ballistic & signature aspects) and weapon handling.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182