Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HLIN - Studie avståndsdetektion med ögonsäker laser. Teknisk statusrapport, Mars 2014.

HLIN - Studie avståndsdetektion med ögonsäker laser. Teknisk statusrapport, Mars 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Petra Bååth, Martin Glimtoft, Mattias Svanqvist, Niklas Johansson, Ola Norberg, Olof Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-06
Rapportnummer: (FOI-R--3835--SE)
Nyckelord Avbildande Ramanspektroskopi, avståndsdetektion, IED, Fabry-Perot filter, UV
Keywords imaging Raman, stand-off detection, IED, Fabry-Perot filter, UV
Sammanfattning Denna rapport beskriver status efter senaste halvårets (september 2013 - mars 2014) arbete inom projektet HLIN (FMV-benämning: studie avståndsdetektion med ögonsäker laser). Fokus för arbetet som bedrivits har under perioden lagts på slutdesign (optisk, mekanisk och elektrisk) och uppbyggnad av detektionssystemet samt vidareutveckling av programvara för användargränssnitt och analysalgoritmer. Rapporten utgör projektets tredje del-leverans, D3.
Abstract This report presents status of the most recent work conducted within the HLIN project. The work performed during this period has been focused on building the HLIN system and finalizing system design (optical as well as mechanical and electrical). In addition, system programming has been further developed to improve user interface as well as multispectral imaging algorithms. This report is the third deliverable (D3) of the HLIN project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182