Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2013 avseende nedrustning och icke-spridning.

Årsrapport 2013 avseende nedrustning och icke-spridning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åsa Scott
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--3846--SE)
Nyckelord Kärnvapen, Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, missiler, nedrustning, ickespridning, Utrikesdepartementet.
Keywords Nuclear weapons, Chemical warfare agents, biological warfare agents, disarmament, non-proliferation, missiles.
Sammanfattning Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat och nytta för Utrikesdepartementet under 2013 inom FOI:s forskningsområde Internationell säkerhet, nedrustning och ickespridning.
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the Swedish Ministry for Foreign Affairs within the research area of disarmament and non-proliferation for the year 2013.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182