Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av systemkaraktäristika på verifikationsförmågan för CTBT hos ädelgasnätverk.

Inverkan av systemkaraktäristika på verifikationsförmågan för CTBT hos ädelgasnätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Axelsson, Anders Ringbom, Mattias Aldener, Tomas Fritioff, Anders Mörtsell
Ort: Stockholm
Sidor: 120
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-05-05
Rapportnummer: (FOI-R--3856--SE)
Nyckelord ädelgas, Xenon, SAUNA, Systemprestanda, Verifikationsförmåga, CTBT
Keywords Noble Gas, Xenon, SAUNA, System Performance, Verification Capability, CTBT
Sammanfattning Denna rapport utgör slutleverans för del 1 av projektet Xenon International Paper Study, utfört på uppdrag av Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). I rapporten presenteras resultaten av de studier som utförts för att öka förståelsen av hur nätverket med mätstationer för ädelgaser, som är en del av det internationella övervakningssystemet (IMS) för verifikation av det fullständinga provstoppsavtalet, påverkas av nätverks- och mätstationsparametrar. Analysen genomfördes genom att analysera nätverksresponsen på ett syntetiskt dataset med koncentrationsprofiler genererat av ett stort antal hypotetiska radioxenonutsläpp med en samman- sättning karaktäristisk för en kärnvapenexplosion. En uppskattning av hur olika tekniska parametrar för mätsystem för radioxenon påverkar nätverkets prestanda genomfördes. Dessutom studerades kopplingen mellan den högnivåparametrisering av mätstationskarakteristik som använts i studien till tekniska parametrar av verkliga system.
Abstract This document constitutes the final report of Task 1 of the project Xenon International Paper Study, performed under a Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) contract. In this report we present the outcome of studies performed to increase the understanding on how the network of radioxenon measurement stations, being a part of the the international monitoring system (IMS) for verification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, is affected by network and measurement station parameters. The study was performed by analyzing the network response to a synthetic data set of concentration profiles from a large number of sources of radioxenon releases with compositions characteristic of nuclear explosions. The response was studied for different model radioxenon systems populating the network. In addition, the dependence of system level performance indicators on actual system parameters was modelled.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182