Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtagning av provtagningsmanual för kommunal räddningstjänst.

Framtagning av provtagningsmanual för kommunal räddningstjänst. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Östin
Ort: Umeå
Sidor: 79
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--3863--SE)
Nyckelord Provtagning, farlig materiel
Keywords Sampling, hazardous materials
Sammanfattning Detta arbete är underlaget för framtagning av en provtagningsmanual anpassad för kommunal räddningstjänstavseende provtagningsbehov vid en räddningsinsats när det finns ett behov av stöd från laboratorium med kemisk analys. Provtagningsmanualen omfattar metodbeskrivningar för provtagning av mark, luft och vatten och hur proverna ska förpackas och transporteras. Föreslagna metoder och utrustning är i lämpliga stycken harmoniserade med Försvarsmaktens CBRN-provtagning. Dock har förenklingar gjorts för att passa räddningstjänstens ordinarie uppdrag. Vid arbete med högtoxisk CBRN-materiel hänvisas till Förvarsmaktens CBRN-förbands metoder. Manualen ska utarbetas i samverkan mellan MSB, FOI, MSBs förstärkningsresurser för avancerad indikering och med Försvarsmakten.
Abstract This work is an integrated part in the development of a sampling manual adapted for the municipal fire brigades to cover their need for sampling in a rescue operation when support of chemical analysis is needed. The sampling manual includes descriptions of methods for sampling on contaminated soil, air and water as well as description of proper packaging and shipping. Proposed methods and equipment are in appropriate paragraphs harmonized with the Armed Forces CBRN sampling procedures. However, simplification has been done in order to fit the regular missions of the fire brigades. Upon working with highly toxic CBRN materials, the Armed Forces CBRN-procedures should be followed. The manual is developed in collaboration between the MSB, FOI, MSB advanced detection group and the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182