Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radionuclide particles in ground level air in Sweden during 2013.

Radionuclide particles in ground level air in Sweden during 2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Catharina Söderström, Johan Kastlander, Mikael Meister, Neda Tooloutalaie
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-29
Rapportnummer: (FOI-R--3864--SE)
Nyckelord Luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 60Co, 137Cs
Keywords Airborne radionuclides, deposition, 7Be, 60Co, 137Cs
Sammanfattning Stationer för filtrering av markluft finns på sex ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av stationerna: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproverna askas in och mäts därefter med hjälp av gammaspektroskopi. Veckovisa aktivitetskoncentrationer av 7Be och 137Cs under 2013 för luft och nederbörd presenteras för de olika stationerna. Förhöjda aktivitetskoncentrationer av nukliden 137Cs detekterades i Sverige, Finland och Norge under veckan 8 - 15/4, 2013, resultat från dessa mätningar redovisas i Appendix I.
Abstract Filtering of ground level air is performed continuously at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed into weekly samples and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Kista and Ljungbyhed. The samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. Weekly activity concentrations of 7Be and 137Cs during 2013 in air and precipitation are presented for the different stations. During the week from 8th to 15th of April, 2013, increased levels of 137Cs were detected in Sweden, Finland and Norway. Analyses of these detections are presented in Appendix I.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182