Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att beställa en simulatorbaserad studie vid FLSC.

Att beställa en simulatorbaserad studie vid FLSC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Castor, Jonathan Borgvall
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-14
Rapportnummer: (FOI-R--3866--SE)
Nyckelord modellering, simulering, M&S, MoS, simuleringsbaserad, anskaffning, SBA, försvarsplanering, flygvapnet, studie, FLSC
Keywords modeling, simulation, M&S, simulation based acquisition, SBA, defence planning, air force, study, FLSC
Sammanfattning Denna rapport är avsedd som ett dialogunderlag mellan FOI/FLSC och beställare av simuleringsbaserade studier vid FLSC (Flygvapnets Luftstridsimuleringscenter). Med beställare så avses främst Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, som är de vanligast förekommande kunderna till simuleringsbaserade studier vid FLSC. Det finns dock exempel där även industrin beställt sådana studier. Syftet med rapporten är att förmedla erfarenheter kring utformning av en simuleringsbaserad studie vid FLSC för att förhöja studiens resurseffektivitet. I rapporten ges ett antal bedömningar av tidsåtgång och rekommendationer för studier, baserade på erfarenheter från det tjugotal simuleringsbaserade studier som genomförts vid FLSC sedan starten 1998.
Abstract This report is intended as a supporting basis for discussion between FOI/FLSC and clients of simulation-based studies at FLSC (Swedish Air Force Combat Simulation Center). The clients are primarily the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Materiel Administration, which are the most frequent customers of simulation-based studies at FLSC. However, there are examples where also industry has commissioned such studies at FLSC. The purpose of the report is to convey the experiences of the design of a simulation-based study at FLSC to enhance the study's resource efficiency. The report provides a number of estimated timelines as well as recommendations for simulation-based studies at FLSC, based on the experiences from twenty simulation-based studies conducted at FLSC since the start year 1998.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182