Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

JAS39 - risk för splitterskador vid bombfällning.

JAS39 - risk för splitterskador vid bombfällning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staffan Harling
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-05-05
Rapportnummer: (FOI-R--3868--SE)
Nyckelord Risk, splitterskador, taktik, undanmanöver
Sammanfattning I ett tidigare arbete [1] analyserades risken för att JAS kunde få splitterskador vid planfällning av bomber i Mk80 serien och SDB. I rapporten föreslogs även lämpliga undanmanövrer för att undgå risken att träffas av splitter från bomben, som antogs detonera vid anslag. Undanmanövern bestämdes enbart utgående från att flygplanet inte skulle flyga in i den volym som bildades av alla splitterbanor. I rapporten konstaterades att vid fällning på hög höjd så hade flygplanet redan passerat då splittret träffade flygbanan. Efter diskussioner mellan FMV, TU JAS och FOI erhöll FOI ett uppdrag att närmare analysera detta förhållande. Risken beroende av tidsförhållandena mellan flygplan och splitterbanor vid planfällning av GPB Mk82 har undersökts vid fällning på höjder mellan 200 och 1000 m i steg om 100 m och för fällningshastigheterna mach 0,75 (250 m/s) och mach 0,9 (300 m/s). I denna analys har antagits att den främre fästplattan på bomben kan slitas loss som en enhet och den utgör genom sin stora räckvidd det dimensionerande hotet. Risken för splitterskador har i analysen ansetts acceptabel om avståndet mellan flygplan och splitter är större än 50 m då splittret passerar den aktuella flyghöjden. En kort sammanfattning av riskanalysen ur taktiskt synvinkel är: ? Fällning på 300 m höjd eller lägre bör undvikas. Härigenom minskar även risken att träffas av höljessplitter kraftigt. ? Fällningshastighet 300 m/s är något bättre än 250 m/s ur risksynpunkt. ? Undanmanöver bör ske för fällhöjder mindre än 900 m vid 250 m/s och 700 m vid 300 m/s. ? Om fällning sker vid 250 m/s kan risken minskas väsentligt genom att accelerera omedelbart efter fällning, ju mer desto bättre. Undanmanöver behöver då inte ske för fällhöjder större än 300 m. ? Vid fällning på låga höjder i låg fart så kommer flygplanet att passera aktuell flyghöjd före splittren. En acceleration kan därför medföra att flygplanet flyger in i splittersvärmen. Det är därför omöjligt att ge en generell regel för acceleration. En noggrann analys måste ske av tidsförhållandena mellan splitter och flygplan i det aktuella flygfallet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182