Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teoretisk riskutvärdering av vissa typer av akanammunition i form av OXA.

Teoretisk riskutvärdering av vissa typer av akanammunition i form av OXA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dennis Menning, Svante Karlsson, Johan Carlsson, Sara Leonardsson
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-05-15
Rapportnummer: (FOI-R--3869--SE)
Nyckelord Automatkanonammunition, akanammunition, explosivämnen, projektiler, OXA
Keywords Explosives, small arms munitions, projectiles, UXO etc.
Sammanfattning FOI har på uppdrag av Fortifikationsverket genomfört en riskutvärdering på teoretisk grund som omfattar vissa typer av automatkanonammunition (akanammunition) i form av oexploderad ammunition (OXA). Akanammunitionen, i kalibrarna 12,7, 13,2, 20 och 30 mm och av olika typer, har tidigare använts av det svenska flygvapnet på Försvarsmaktens dåvarande skjutfält. Kvarvarande OXA på denna mark utgör idag en risk i samband med avyttring av dessa ytor till samhället.
Abstract On assignment from the Swedish Fortifications Agency (Fortifikationsverket), FOI has performed a risk assessment on theoretical basis, which includes a limited number of small and medium calibre munitions in the form of unexploded ordnance (UXO). The ammunition include 12.7, 13.2, 20 and 30 mm munitions, which have previously been used by the Swedish Air Force on former Swedish Armed Forces military test ranges. Residing UXO in these areas currently constitute a hazard in connection with relinquishment of the surfaces to civil society.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182