Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

China’s Political Priorities in the Nordic Countries.

China’s Political Priorities in the Nordic Countries. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jerker Hellström
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-04
Rapportnummer: (FOI-R--3879--SE)
Nyckelord Norden, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Kina, utrikespolitik, internationella relationer, kärnintressen
Keywords The Nordic region, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, China, foreign policy, international relations, core interests
Sammanfattning Kinesiska beslutsfattare har identifierat ett antal prioriteringar som motiverar dem att observera och interagera med de nordiska länderna. Dessa fem länder har unika kompetenser och är öppna för ökat engagemang med Kina. Dessutom uppfattas de som enkla att ha att göra med och har blivit viktiga motparter i Pekings ansträngningar att skapa närmare relationer med regeringar runtom i världen. Denna studie ger en ögonblicksbild av Kinas prioriteringar i de nordiska länderna under Hu Jintao/Wen Jiabao-administrationens andra period och Xi Jinping/Li Keqiang-administrationens första år. Det är en analys av information inhämtad via intervjuer som genomförts i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik under hösten 2013. Studien kommer fram till att Kinas prioriteringar är nära förknippade med landets ambition att uppnå långsiktig ekonomisk tillväxt för att i förlängningen värna om inhemsk politisk stabilitet, d.v.s. det kinesiska kommunistpartiets fortsatta maktmonopol.
Abstract Chinese policymakers have identified a number of priorities that motivate them to observe and interact with the Nordic countries. These five countries - Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland - have unique competences and are open to increased engagement with China; moreover they are perceived as being easy to deal with and have become important partners in Beijing's effort to forge closer ties with governments across the globe. This study offers a snapshot of China's priorities with the Nordic countries during the Hu Jintao/Wen Jiabao administration's second term and the first year of the Xi Jinping/Li Keqiang administration. It is an analysis of information gathered from interviews conducted in Stockholm, Oslo, Copenhagen, Helsinki and Reykjavik during the autumn of 2013. The study finds that China's priorities are closely linked to its ambition to achieve long-term sustainable economic growth in order to safeguard domestic political stability - i.e. the Chinese Communist Party's continued monopoly on power.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182